Deze week gebeurde er iets bijzonders in het slepende erfpachtdossier. We dachten het gewoon weer te gaan hebben over de overstapregeling naar eeuwigdurende erfpacht. Toen kreeg de vergadering plots een onverwachte wending. In de ochtend verstuurde het college namelijk een briefje met de mededeling dat er GEEN referendum over dit besluit aangevraagd zou kunnen worden. “Het college betreurt het misverstand”, stond er vervolgens. Een misverstand? Keer op keer hebben we als GroenLinks gevraagd of een referendum mogelijk was. Elke keer drukte het college ons duidelijk op het hart hier geen blokkades voor te zien. En dat is voor ons heel belangrijk.

De erfpachthervorming was namelijk opgedeeld in twee besluiten: de stelselwijziging zelf en de overstapregeling voor die stelselwijziging. Vorig jaar nam de gemeenteraad het eerste besluit. Ik stelde toen dat dat hét moment zou moeten zijn om een referendum te organiseren. De erfpachtersbelangenclub SEBA hield de ingezamelde handtekeningen echter liever tegen de borst, omdat ook de later te volgen overstapregeling referendabel zou zijn. Vanuit hun positie heel begrijpelijk, al vond ik het jammer. Om de situatie veilig te kunnen stellen vroeg ik er verschillende keren expliciet naar. Klopt het dat de overstapregeling straks referendabel is? Ja, was telkens het college-antwoord aan de raad en aan de Amsterdammers.

We zijn inmiddels een jaar verder. We hebben al een half jaar een hoog oplopend maatschappelijk debat over die overstapregeling. De SEBA blijft nog niet tevreden met het uiteindelijke collegevoorstel en zamelde alvast nieuwe handtekeningen in voor een referendumaanvraag. En dan nu, één week voor de besluitvorming, komt het nieuws dat er geen referendum over georganiseerd KAN worden. Dat geeft geen pas. Dat betekent dat we lange tijd verkeerd zijn geïnformeerd. Dat raakt de betrouwbaarheid van de overheid. Richting de burger, maar ook richting de raad. En dat weegt zwaar. Zelfs zwaarder dan de vraag of we het inhoudelijk eens zijn met de boze erfpachters (nee) of het collegevoorstel (ook niet).

Gisteren heb ik dan ook 30 schriftelijke vragen gesteld aan het college. Samen met andere oppositiepartijen hebben we een interpellatiedebat aangevraagd voor de raad van volgende week woensdag. Dit laten we niet zomaar aan ons voorbij gaan. Wordt vervolgd