Algemene Ledenvergadering GroenLinks Amsterdam

Op donderdag 24 januari vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de federatie GroenLinks Amsterdam plaats. Tijdens deze ALV wordt de begroting van de federatie Amsterdam vastgesteld. Daarnaast doet het bestuur een voorstel voor een functioneringscommissie voor de gemeenteraadsfractie. Ook is er aandacht voor de campagne rondom de verkiezing van Provinciale Statenleden en de Europese verkiezingen. Tenslotte zal de gemeenteraadsfractie een toelichting geven over de ontwikkelingen in de gemeenteraad.

Nieuwe leden of leden die voor het eerst een ALV bezoeken zijn vanaf 19:00 uur welkom voor een kennismaking met het bestuur en krijgen uitleg over de gang van zaken tijdens een ALV.

Locatie: Jungle Amsterdam, Tweede van Swindenstraat 26

Agenda:

 • 19:00 Inloop
 • 19:30 Welkom
 • 19:34 Vaststellen agenda
 • 19:35 Vaststellen notulen ALV 6 oktober 2018
 • 19:40 Vaststellen begroting 2019 federatie Amsterdam en bekendmaking plannen
 • 20:10 Vaststellen functioneringscommissie gemeenteraadsfractie 2019-2022
 • 20:25 Campagne Provinciale Staten & Europees parlement
  • Toelichting bestuur
  • Speech Zita Pels, lijsttrekker Provinciale Staten Noord-Holland
  • Speech Jeroni Vergeer, kandidaat Europees parlement
 • 20:45 Verantwoording gemeenteraadsfractie & wethouders (o.v.)
 • 21:15 Vragen/mededelingen
 • 21:20 Einde

Locatie

Jungle Amsterdam
Tweede van Swindenstraat 26
1093 VS Amsterdam
Nederland