De agenda voor de Algemene Ledenvergadering is als volgt:

17.15 Start 

17.20 Verantwoording fractie

Door fractievoorzitter Imane Nadif

17.35 Verkiezing federatiebestuur

17.50 Linkse samenwerking

  • Stand van zaken

18.00 Afsluiting en borrel op locatie