Penningmeester

Als penningmeester zorg jij ervoor dat de inkomsten van Groenlinks Amsterdam worden uitgegeven aan de juiste dingen, en goed worden verantwoord richting de leden. 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Opstellen van begroting (in overleg met gehele bestuur)
 • Afspraken maken met budgethouders (o.a. campagne)
 • Bijhouden van de boekhouding
 • Opstellen van de kwartaalrapportages en jaarrekening
 • Laten controleren van de boekhouding en jaarrekening door de kascommissie
 • Jaarlijks financiële verantwoording afleggen aan de ALV
 • Woordvoerder over financiële zaken bij bestuursvergadering, ALV, etc.
 • Coördinatie penningmeesteroverleg Federatie en afdelingen Amsterdam
 • Met de overige penningmeesters in Amsterdam: verdeling Landelijke Bijdrage over de afdelingen
 • Met campagneteam: opstellen van de campagne begroting voor gemeenteraad, provinciale staten en landelijke en Europese Parlementsverkiezingen
 • Met campagneleider: toezicht op campagne uitgaven
 • Contact met GroenLinks landelijk t.a.v. financiële zaken

Bestuurslid ondersteuning afdelingen

Als bestuurslid ben jij er voor de 8 autonome afdelingen binnen Groenlinks Amsterdam: Noord, West, Nieuw-West, Centrum, Oost, Zuid, Zuid-Oost en Weesp. Je betrekt ze bij de vereniging en ondersteunt en denk mee waar nuttig en nodig.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Opstellen van een samenwerkingsplan afdelingen
 • Aanspreekpunt voor afdelingsbesturen
 • Contact onderhouden met de afdelingen in Amsterdam en omstreken
 • Waar nodig organiseren van ondersteuning voor de afdelingen bij problemen of conflicten in overleg met het federatiebestuur
 • Inventariseren scholingsvragen en professionalisering 
 • Organiseren van de besturendagen
 • Bijwonen G8+ / kaderdagen met andere (grote) GroenLinks afdelingen

Bestuurslid Scouting en diversiteit

We willen als GroenLinks een diverse en inclusieve partij zijn. Als bestuurslid scouting en diversiteit zorg je dat het scouten van nieuwe leden en voor functies een permanente activiteit is, die niet alleen eens per 4 jaar rond de verkiezingen plaatsvindt. Je hebt een goed en divers netwerk in Amsterdam, of ideeën hoe dit te ontwikkelen voor de afdeling(en). Ervaring met HR-beleid en werving onder verschillende doelgroepen is een pré.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Opzetten en coördinatie scouting- en recruitmentbeleid voor de federatie en in samenspraak ook voor de afdelingen
 • Verantwoordelijk voor vormgeving trajecten voor talentontwikkeling in Amsterdam samen met het bestuurslid ledenwerving
 • Opzetten en coördinatie scoutingbeleid / talentontwikkeling (federatie/stadsdelen)
 • Formuleren, uitvoeren en monitoren wervingsbeleid federatie Amsterdam
 • Vormgeven trajecten voor talentontwikkeling in Amsterdam. O.a. traject 2026 voor training potentiële nieuwe raadsleden
 • Uitvoeren en monitoren diversiteitsbeleid 

Bestuurslid Ledenwerving en ledenbinding

In deze functie zorg jij dat er meer leden actief worden en dat er meer mensen lid worden van GroenLinks Amsterdam. Bij de functie komen energie en creativiteit goed van pas. Je zorgt als sociale spin in het web voor het verbinden van leden en voor het leggen en versterken van de relatie met ideologisch gelijkgestemden. Dat vraagt een open houding en enthousiasme.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Opstellen van een plan voor ledenwerving en ledenbinding; zorg dragen voor uitvoering hiervan
 • Zorgen voor introductie nieuwe leden o.a. dat nieuwe leden worden gebeld (in overleg met afdelingen)
 • Organiseren van nieuwe ledenavonden
 • Organisatie van nieuwjaarsborrel en eventuele andere sociale events
 • Onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties
 • Zorgen voor organisatie Zin in GroenLinks Amsterdam. Dit is een programma om leden kennis te laten maken met alle onderdelen en activiteiten van de partij