Het bestuur voor heel Amsterdam (de federatie) zoekt een:

Aanmelden en solliciteren kan tot en met 23 mei  23:59. Op de Algemene Ledenvergadering van 2 juli worden de nieuwe bestuursleden voorgedragen en gekozen door de leden van GroenLinks Amsterdam. Je leest hieronder meer over de vacatures en over de kandidaatstelling. 

Bloeiende politieke partij

Politiek timmert GroenLinks Amsterdam behoorlijk aan de weg. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart werden we de tweede partij met 8 zetels in de gemeenteraad. Met onze nieuwe fractie en mogelijke wethouders kunnen we veel betekenen voor de stad Amsterdam en haar inwoners. En met onze leden van de stadsdeelcommissies en Dagelijks Bestuurders doen we dat ook in de stadsdelen. Maar GroenLinks Amsterdam is meer. Buiten de politieke vertegenwoordigers zijn er nog bijna 5000 leden. Leden met ideeën en expertise waar onze politici veel aan kunnen hebben. Leden die misschien wel politiek actief willen worden. Leden die graag discussiëren over politieke onderwerpen, en het leuk vinden mede-GroenLinksers te ontmoeten. Leden die zich het vuur uit de sloffen lopen bij onze campagnes.

Rol federatiebestuur

Het federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam werkt voor die leden. Het bestuur zorgt voor inhoudelijke activiteiten, coördineert campagnes, zorgt voor een diverse en inclusieve afdeling en organiseert trainingen. Daarnaast zorgt het bestuur er voor dat het politieke werk gedaan kan worden. Door potentiële politici te scouten, door de kandidaatstelling te organiseren, door te zorgen dat er een goed verkiezingsprogramma komt voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. En door met onze politici in gesprek te blijven over standpunten en en hen te begeleiden bij hun functioneren en ontwikkeling.

Het Federatiebestuur GroenLinks Amsterdam bestaat uit 9 personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er algemeen bestuursleden, die ieder de verantwoordelijkheid hebben voor een aantal taken.

Diversiteit

We willen als GroenLinks een diverse en inclusieve partij zijn. Die diversiteit willen we ook terugzien in het federatiebestuur. De kandidatencommissie heeft daarom de opdracht meegekregen om bij de voordracht voor nieuwe bestuursleden te letten op diversiteit op alle terreinen. Bijvoorbeeld afkomst, leeftijd, gender en opleiding. 

Wat bieden wij? 

Lidmaatschap van een divers en levendig bestuur, dat sinds oktober 2021 in deze samenstelling bestaat. De leden van het bestuur dragen ieder verantwoordelijkheid voor een eigen aandachtsgebied. We zijn tegelijk ook een team waarin ideeën ingebracht en gehoord worden, en waar we met elkaar meedenken. 

Profiel voor de samenstelling van het bestuur als team

  • Pre: Bestuurservaring binnen of buiten de partij
  • Ervaring met bewegingsopbouw en veranderingsprocessen
  • Afspiegeling van de samenstelling van de Amsterdamse bevolking 
  • Ervaring met campagnes/mobilisering
  • Kennis en ervaring op het gebied van financieel beheer en beleid

Wat vragen we van individuele bestuursleden?

Planning 

  • 20 april openstelling vacature
  • Uiterlijke reactietermijn 23 mei 
  • Eind mei en begin juni gesprekken met kandidaten, op locatie of digitaal
  • Eind juni voordracht kandidaten
  • Benoeming op ALV 2 juli 2022.

Ben je geïnteresseerd in een van de bestuursfuncties? We zien je reactie graag tegemoet uiterlijk 23 mei via kaciebestuur@groenlinksamsterdam.nl.

De kandidatencommissie bestaat uit de Amsterdamse leden: Lieke Thesingh, Meike Korpershoek, Zohair Elabd, Simion Blom en Valerie Schreur.

Vermeld bij je kandidaatstelling voor welke bestuursfunctie je kandidaat bent. Het is ook mogelijk je belangstelling voor meerdere functies kenbaar te maken. Een van de algemeen-bestuursleden zal ook optreden als plaatsvervangend penningmeester, dus vermeld ook of je dat zou willen doen.

Vermeld in je brief ook wanneer je op vakantie bent; dit in verband met de planning van de gesprekken met de kandidatencommissie.

Heb je vragen over de functies? Mail met de kandidatencommissie via kaciebestuur@groenlinksamsterdam.nl of de voorzitter van het bestuur via vincent@groenlinksamsterdam.nl