Daarom wil GroenLinks dat statushouders vrijgesteld worden van sollicitatieplicht zodat ze de ruimte krijgen om te studeren of zich om te scholen tot een voor hun waardevol beroep. Hiervoor moet de gemeente samenwerken met ROC's en woningcorporaties om speciale opleidingen en meer huisvesting voor statushouders mogelijk te maken.

Daarnaast moet de gemeente meer investeren in het aanbieden van kwalitatief goede taalcursussen en inburgering. Maar deze inburgering moet van twee kanten komen. GroenLinks wil daarom dat vluchtelingen en andere Amsterdammers die hier al langer wonen meer met elkaar in contact komen door initiatieven en vrijwilligerswerk op dit gebied te bevorderen.