De omslag naar schone energie is een enorme operatie. We weten wat we willen, en we hebben onze doelen scherp: in 2030 stoten we 55% minder CO2 uit en in 2050 bijna niks meer. In 2040 is Amsterdam aardgasvrij en de kosten zullen eerlijk worden verdeeld. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties komen we in beweging om dit werkelijkheid te maken.

Om het gesprek met de stad aan te gaan presenteerde wethouder Marieke van Doorninck vandaag haar plannen voor de Routekaart Klimaatneutraal. De coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP wil namelijk dat Amsterdam een van de duurzaamste en gezondste steden van Europa kan worden.

Zo wil de gemeente zelf het goede voorbeeld geven door de eigen organisatie klimaatneutraal te maken. In vijftien wijken wordt gewerkt om buurten aardgasvrij te maken. Alles wat nieuw wordt gebouwd zal klimaatneutraal zijn of zelfs energie moeten leveren. En het college sloot pas nog een contract af met Greenchoice, dat de gemeente, de Openbare Bibliotheek en de Brandweer van groene stroom gaat voorzien.

Eerlijk

Het college weet hoe het de ambitieuze doelen moet halen. Maar het zou naïef zijn om te denken dat de overheid alles helemaal zelf weet en alleen kan. Bij bewoners, bedrijven en organisaties in de stad liggen enorm veel goede ideeën die kunnen helpen om te werken aan een groene, schone en gezonde stad. Met al die groepen willen we in gesprek over de vraag hoe we die stappen precies gaan zetten. Samen weten we meer en kunnen we ook oplossingen vinden waar iedereen achter staat.

Als we echt willen afkicken van kolen, olie en gas, moeten we alle kennis en ideeën in de stad bundelen om samen tot een groot plan te komen. En iedereen moet mee kunnen doen: de rekening van de omslag naar schone energie moet eerlijk worden verdeeld. Dat is een belangrijk punt waar het stadsbestuur voor staat: de industrie moet meer betalen aan de omslag naar schone energie, en de vervuiler betaalt. De wethouder zal ook bij het kabinet in Den Haag om vragen. Want de energietransitie moet rechtvaardig zijn.

150 miljoen euro

Om de routekaart samen met Amsterdammers uit te werken zullen er bijeenkomsten worden gepland en evenementen worden georganiseerd. Er komt een online platform waarop iedereen zijn ideeën kan delen. Ook komt er een lijst met alle plannen die er al zijn, wat nieuwe plannen zijn en we maken we afspraken over hoe we dit kunnen gaan uitvoeren.

Om iedereen te helpen deze plannen op te zetten heeft de wethouder een Klimaatfonds opgericht waar 150 miljoen euro in zit. Dit alles leidt eind 2019 tot de ‘Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050’, een Amsterdams Klimaatakkoord.

Wethouder Van Doorninck sprak met Het Parool over de Routekaart Klimaatneutraal. Wil je meer weten over haar plannen? Lees hier het interview uit Het Parool.