Terwijl de één wordt geconfronteerd met hoge stookkosten en schimmel op de muur, kan de ander geld besparen met  de zonnepanelen op het geïsoleerde dak. In een huizenmarkt waarin niet iedereen kan kiezen waar men woont, zorgt een gebrek aan verduurzaming voor ongelijkheid en worden de mensen die het al moeilijk hebben het hardste geraakt. 

De opgave van het verduurzamen van de Amsterdamse gebouwen is complex. De gemeente zet zich hard in met onder andere het isolatieoffensief en verschillende projecten voor duurzame daken, maar de weg die voor ons ligt, is lang.  De complexiteit geldt al helemaal voor de 9800 gemeentelijke en rijksmonumenten en 7 rijksbeschermde stads-en dorpsgezichten en 8 gebieden die als gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht zijn aangewezen in onze stad. De beperkingen die voortkomen uit de regelgeving, de kosten en uitvoerbaarheid en de inrichting van de processen rondom die regelgeving maken het verduurzamen van deze gebouwen nog uitdagender. Dat blijkt ook uit de reacties die we kregen na een oproep aan Amsterdammers om hun ervaringen te delen. Uit de reacties blijkt dat regels en de bureaucratie rondom het verduurzamen daaromheen belemmerend werken en dat het welwillende burgers vaak niet lukt om hun woning te verbeteren. 

Ons erfgoed is van groot belang, het is kunst in de openbare ruimte. Als we dit willen behouden en klimaatbestendig willen, is nu de tijd om daar stappen in te maken. Ondanks de uitdagingen, ziet GroenLinks dat het goed mogelijk is om een monument te verduurzamen en ook de monumentale waarde te behouden. 

Daarom dienden verschillende partijen uit de Raad op initiatief van GroenLinks een initiatiefvoorstel in om het verduurzamen van erfgoed en monumenten te versnellen. Met het voorstel vragen we om bij de afweging om monumenten te verduurzamen, naast naar het behoud van cultureel erfgoed,  ook steeds te kijken naar duurzaamheid, leefbaarheid en isolatie. Het voorstel vraagt ook om te kijken welke verduurzamingsmaatregelen vergunningsvrij kunnen worden, zo moet het makkelijker worden om verduurzamingsmaatregelen te nemen. Daarnaast vragen we het College om samen met woningcorporaties te kijken naar standaardoplossingen (bijvoorbeeld voor gevel- en vloerisolatie en warmtepompen). Tot slot, moet het voorstel zorgen dat het duidelijk wordt waar VvE’s tegenaan lopen bij verduurzaming en zorgen voor begeleiding van VvE’s bij het doen van aanvragen. Met het voorstel hopen we dat minder mensen onnodig tegen muren lopen en dat we de verduurzaming van monumenten kunnen versnellen.

Lees hier het hele initiatiefvoorstel. Naar verwachting wordt het voorstel in september besproken.