Voor de zomer werd duidelijk dat het gemeentebestuur geld tekort kwam om hun hobby's te financieren. En dus moest er weer eens bezuinigd worden. Nu zijn de stadsdelen (weer) aan de beurt. Het moet met 14 miljoen minder. Niet dat het echt nodig is omdat er anders belangrijkere dingen niet meer zouden kunnen. Welnee, Amsterdam was en is rijk genoeg. Als de coalitie een vijfde minder schuld zou aflossen (wat niet heel gek is met de lage rentestand) of iets minder subsidie aan ondernemers zou geven, dan is de hele bezuiniging niet nodig. Ook kan het bedrag op tal van andere manieren worden opgebracht. Maar nee, VVD66 en SP zijn onverbiddelijk: het moet en het zal.

Met deze onnodige bezuinigingen snijden de coalitiepartijen zichzelf en vooral de stad lelijk in de vingers. Want laten we even kijken wat er gaat verdwijnen als de coalitie dit doorzet. De gevolgen (voor de verschillende stadsdelen) zullen onder meer als volgt zijn:

  • Binnenstad minder goed schoonhouden en onderhouden (Centrum)
  • Stoppen met bijdrage aan de experimentele werkplaats, waar kansarme jongeren uit verschillende stadsdelen zonder diploma een dagbesteding en een traject richting werk of opleiding kunnen vinden (Noord)
  • Stopzetten van subsidie aan kinderboerderijen (Nieuw-West)
  • Wegsnijden van voorzieningen voor kwetsbare bewoners als werkzoekenden, jongeren en ouderen (Zuid)
  • Geen geld meer voor Natuur- en Milieuteams (Zuid)
  • Geen geld meer voor schuldhulpverlening vanuit het stadsdeel (Oost)
  • Minder geld voor kunst en cultuur, waardoor in 2018 het CBK (Centrum voor Beeldende Kunst) en theater Oostblok moeten sluiten. Ook is er daardoor minder geld voor lokale evenementen (Oost)
  • Stoppen met de inzameling van grof vuil (West)
  • Vooruitschuiven van woningbouwambities (West)
  • Stoppen met een bijdrage te betalen voor straatcoaches en schuldhulpverleningstrajecten (West)

Dit is overigens maar een gedeelte. De hele lijst lees je hier.

Dat is natuurlijk nogal wat. Wat GroenLinks Amsterdam betreft is deze aanval op voorzieningen voor de kwetsbaarste Amsterdammers ontoelaatbaar. Dat de stad die zo onder drukte gebukt gaat smeriger en smeriger wordt stemt ook niet tot vrolijkheid.

Deze bezuiniging doet denken aan een jaar geleden. Toen zette het Amsterdamse stadsbestuur de bijl in de financiering van tal van organisaties die mooie en zinvolle dingen in de stad doen. U weet het misschien nog: Circus Elleboog, de Fietsersbond en het AGO-zwembad waar gehandicapten zwemmen en anderen, moesten en zouden worden gekort.

Ook hier: niet dat het echt nodig was. Het is een keuze. Een politieke keuze die slecht is voor Amsterdam en Amsterdammers. Deze bizarre bezuinigingen werden doorgevoerd zodat de coalitie van VVD66 en SP cadeautjes uit kon delen aan bijvoorbeeld ondernemers (minder reclamebelasting) en hondenbezitters, wiens hondenbelasting werd afgeschaft. Kortzichtig en belachelijk. We zullen binnenkort zien of de coalitie bereid is te luisteren naar burgers die zich zorgen maken over deze bezuinigingen. GroenLinks Amsterdam was en is tegen deze operatie. Nu maar hopen dat de coalitie tot inkeer komt.