Wethouder Udo Kock van Economische Zaken zegt toe om aan deze bedrijven en onderzoeksinstituten te vragen een diversere onderzoekspopulatie te gebruiken. Dit moet ervoor zorgen dat vrouwen en mensen zonder Europese voorouders net zo goed van verbeterde medicijnen en behandelmethodes kunnen profiteren als iedereen.  

In veel gezondheidsonderzoek wordt namelijk uitsluitend gebruik gemaakt van mannelijke proefpersonen met Europese wortels. Omdat mannen de norm zijn zorgt dit bij vrouwen vaak voor een late of verkeerde diagnose, hogere ziektelasten, verkeerde behandeling, onnodige ziekte, oplopende zorgkosten en in het uiterste geval tot vermijdbare sterfte. Vrouwen hebben 50 tot 70 procent meer kans op bijwerkingen van medicijnen.

Genetisch onderzoek

Wereldwijd doen vooral mensen met Europese voorouders mee aan genetisch onderzoek: gemiddeld 80 procent van de onderzoekspopulatie heeft Europese voorouders. 2 procent van de deelnemers heeft Afrikaanse voorouders en maar 1 procent heeft wortels in Zuid-Amerika. Hierdoor profiteren mensen met Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse voorouders nauwelijks van  verbeterde medicijnen of behandelmethodes. 

“We moeten zorgen dat iedereen van medisch wetenschappelijk onderzoek profiteert en dat er goede behandelmethodes komen, voor iedereen, ongeacht je geslacht of je afkomst,” aldus raadslid Nadif.

Goede zorg

In Nederland zijn op dit moment 2500 bedrijven binnen de sector Life Sciences & Health. Er werken 65.000 mensen en zo’n 300 van deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Metropoolregio Amsterdam. Door de naderende Brexit heeft ook het Europees geneesmiddelenagentschap EMA zich in de hoofdstad gevestigd.

Hierdoor zullen er nog meer bedrijven en onderzoeksinstituten in de geneesmiddelensector naar Amsterdam komen. Wethouder Udo Kock trok onlangs 2,4 miljoen euro uit om de positie van Amsterdam als hub in de gezondheidswetenschappen te versterken.

Aanpak

“De gemeente zal de komende maanden en jaren veel met bedrijven in gesprek gaan die overwegen naar Amsterdam te verhuizen. We hebben de wethouder gevraagd om in die gesprekken op te roepen om in het onderzoek rekening te houden met genderdiversiteit en genetische diversiteit,” zegt Nadif. Ook vraagt ze de wethouder om op te roepen om onderzoeksgegevens tussen wetenschappers in verschillende landen uit te wisselen. Ook als kennis wordt gedeeld kunnen behandelmethodes en medicijnen worden verbeterd.

Als een van de belangrijke hubs in de gezondheids- en levenswetenschappen zit Amsterdam ook regelmatig met de Rijksoverheid om de tafel. Wat Nadif betreft moet de wethouder ook in die gesprekken pleiten voor regels om genderdiversiteit en genetische diversiteit van de deelnemers aan medisch onderzoek vast te leggen, en subsidies daarvoor beschikbaar te stellen.