Bij het vaststellen van de plannen voor mantelzorgondersteuning en informele zorg vorige week in de gemeenteraad, is op initiatief van GroenLinks 150.000 euro extra uitgetrokken voor het ondersteunen van mantelzorgers en informele zorgverleners van migrantenouderen en cliënten.

Voor de zomer besloot de coalitie de subsidie voor CABO, het netwerk dat zorgvrijwilligers en mantelzorgers van migranten ondersteunt, weg te bezuinigen. GroenLinks is fel tegenstander van deze bezuiniging. Femke Roosma, woordvoerder zorg: “Er wordt zo hard bezuinigd op zorg en we vragen steeds meer van mantelzorger. Het is daarom onbegrijpelijk dat de coalitie ervoor kiest om juist organisaties die informele zorgverleners en mantelzorgers ondersteunen, te korten. Helemaal omdat het hier ging over een groep mantelzorgers die nauwelijks profiteert van het gemeentelijke aanbod voor mantelzorg ondersteuning: migrantenouderen en cliënten.”

GroenLinks diende daarom afgelopen week een voorstel in om juist mantelzorgers van migrantenouderen en cliënten beter te ondersteunen. De motie, die 150.000 euro uittrekt voor dit soort vrijwilligersinitiatieven, kon op steun rekenen van een meerderheid van de raad. Roosma: “Ik ben blij dat het gelukt is om het eerdere besluit dat zo slecht uitpakte voor deze kwetsbare groep ouderen, nu deels terug te draaien.”