Onze wethouder Marieke van Doorninck neemt de portefeuilles Openbare ruimte en Groen, Bouwen en Wonen, Ontwikkelbuurten, Dierenwelzijn en Reiniging waar tot nader bericht. Daarnaast blijft zij verantwoordelijk voor haar eigen portefeuilles Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid.

Update 23 augustus 2021: inmiddels zijn de portefeuilles herverdeeld. Onze wethouder Rutger Groot Wassink neem Wonen & Bouwen en Ontwikkelingsbuurten op zich.

Integer bestuur

Laurens Ivens schrijft in een brief over zijn vertrek over zijn gedrag richting vrouwelijke medewerkers, dat dit in strijd is met de richtlijnen voor integer bestuur. “Wij zijn erg geschrokken hiervan”, zegt onze fractievoorzitter Femke Roosma. “Heel dapper dat de melders zijn opgestaan en zich hebben uitgesproken, want zoiets vergt moed. Zij verdienen goede (na)zorg.”

Veilige werkomgeving

Burgemeester Halsema heeft aangegeven dat zij samen met de gemeentesecretaris gaat kijken hoe de gemeente dergelijke signalen sneller en adequater kan oppakken. “Goed dat de gemeente aangeeft dat ze meer gaat doen voor een veilige werkomgeving. Het is duidelijk dat de behandeling van informele klachten van grensoverschrijdend gedrag beter moet”, aldus Femke Roosma.