SP, GroenLinks en PvdA willen dat de gemeente maatwerk gaat leveren als het gaat om huishoudelijke zorg aan huis. Door de bezuinigingen van het Rijk op de thuiszorg krijgen zorginstellingen minder geld van de gemeente voor de thuiszorg. Zoals het nu gaat leidt dat volgens GroenLinks, SP en PvdA regelmatig tot onduidelijkheid over hoeveel zorg geleverd moet worden per cliënt.

Maatwerk is nodig

“Wij willen dat er maatwerk wordt geleverd zodat zorg terecht komt waar het nodig is,” aldus GroenLinks-raadslid Femke Roosma, SP-raadslid Nelly Duijndam en PvdA-raadslid Maarten Poorter.

Als gevolg van Rijksbezuinigingen, krijgt de gemeente sinds dit jaar fors minder geld voor huishoudelijke zorg. Amsterdam lost deze bezuinigingen op door niet meer te bepalen hoeveel uur zorg iemand krijgt, maar door te bepalen dat elk huis ‘schoon en leefbaar’ moet zijn. Roosma: “Dat is zo’n vage omschrijving, de praktijk is weerbarstiger. Voor iemand met astma moet het huis veel schoner zijn dan voor iemand zonder astma. Als we hier niet een preciezere definitie van maken, loop je het risico dat zorgorganisaties de kantjes er vanaf gaan lopen. Zo komt het geld niet terecht waar het moet, namelijk bij de hulpbehoevende Amsterdammer.”

Controleer op nakomen afspraken

Een andere verandering is dat cliënten na een zorgaanvraag een zogenoemd ‘keukentafelgesprek’ krijgen. Het is de bedoeling dat tijdens zo’n gesprek wordt gekeken óf en welke zorg gedaan kan worden door het netwerk van de zorgbehoevende, of door vrijwilligers. Uit gesprekken van de SP, GroenLinks en PvdA met cliënten blijkt dat het keukentafelgesprek in de praktijk veelal lopendebandwerk is en dat er weinig aandacht is voor de persoonlijke situatie en voor het uitvoeren van de gemaakte afspraken. Duijndam: “Dat is niet de bedoeling. Wij willen dat er goede aandacht is van een zorgmedewerker met verstand van zaken. Vervolgens is het belangrijk dat er controle op is of de afspraken wel worden nagekomen. We mogen hulpbehoevende Amsterdammers niet aan hun lot overlaten.”

Zorg vormgeven met mantelzorgers

Verder moet volgens GroenLinks, SP en PvdA garanties komen dat de zorg daadwerkelijk wordt vormgegeven en uitgevoerd samen met mantelzorgers en het netwerk van de cliënt, en dat in geval van problemen het wijkzorgteam wordt betrokken. PvdA-raadslid Maarten Poorter: “Cliënten hebben recht op de best mogelijke kwaliteit. Daarbij hoort ook dat thuiszorgorganisaties goed samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers. Als er problemen worden gesignaleerd bij een cliënt moeten deze goed worden doorverwezen naar het wijkzorgteam of de huisarts.”