foto: Edwin van Eis
foto: Edwin van Eis

Lene blogt: de stem van de kunst

Afgelopen dinsdag 30 mei organiseerde fractielid Lene Grooten met de werkgroep Kunst en Cultuur een open avond voor kunstenaars in, hoe toepasselijk, Sexyland op het NDSM-terrein. Een avond zonder drempels, iedereen was welkom. Het doel was om de stem van de kunstenaars uit Amsterdam te (laten) horen. En hun ideeën en kijk op de wereld te gebruiken voor een nieuw verkiezingsprogramma. Aan dat programma wordt nu gewerkt en het zal in het najaar worden gepresenteerd.

En wat is het een genoeglijke avond geworden. Er waren kunstenaars van alle leeftijden, mensen van organisaties, zelfstandig kunstenaars en artiesten.
Vijf gasten vertolkten hun ‘Doem of droom voor Amsterdam in 2040’, zijnde Rieke Vos, Marleen Stikker, Clayde Menso, Bo Tarenskeen en Anne Bruere. (N.b. onder deze blog kun je hun bijdragen lezen).

Daarnaast is er aan zeven tafels gepraat over verschillende thema’s, zoals duurzaamheid in de kunst en daarbuiten, drukte in en vercommercialisering van de stad, ruimte voor kunstenaars en de afstand tussen politiek en bewoners.
Dus uitdrukkelijk niet alleen over wat er in de kunstparagraaf moet komen te staan. Juist omdat wij als GroenLinks denken dat kunstenaars een uitgesproken visie hebben op hun omgeving, die gebruiken ze soms in hun werk, maar nu wilden we die mening ook een-op-een graag horen en optekenen.

Een veelgehoorde klacht in alle gespreksthema’s is het marktdenken- en handelen. Alleen maar denken vanuit geld maakt de stad kapot, want die wordt zo onbetaalbaar en daarmee wordt de creativiteit de stad uitgedrukt.
Bo Tarenskeen waarschuwde naast dit ‘rechts rendementsdenken’ ook voor een ‘links rendementsdenken’. Dit linkse rendementsdenken gaat mee in het frame dat een kunstenaar nuttig moet zijn, verbindend en z’n waarde voor de samenleving moet aantonen of instrumenteel moet maken. Een wijs inzicht omdat de kunst na de bezuinigingen misschien wel teveel is meegegaan in het dat adagium.

Hier een greep uit de ideeën die uit de avond zijn gekomen:

  • Stel voor cultuureducatie niet alleen geld per instelling ter beschikking, maar ook los daarvan voor professionalisering en ontwikkeling van kunsteducatie en docenten op scholen;
  • Alle Amsterdammers die 18 jaar worden krijgen een voucher waarmee ze gebruik kunnen maken van culturele instellingen;
  • Goedkope opslag voor Kunstenaars. Veel kunstenaars weten niet waar ze met hun gemaakte werken heen moeten en veel ateliers staan derhalve voor een flink deel vol met werk. Goedkope opslag maakt kunstenaars flexibeler, en heeft een positief effect op de beschikbare werkruimte;
  • Een basisinkomen zou voor kunstenaars een goede manier zijn om te kunnen werken en leven;
  • Presentatieruimtes hebben het net zo moeilijk als kunstenaars, kan er bij nieuwe broedplaatsen en bij nieuwbouw ruimte gereserveerd worden voor presentatieruimtes waar ook ruimte is voor experiment?
  • Toegang tot grote gemeenschappelijk werkruimtes, waarbij een beginnende kunstenaar in staat wordt gesteld om groot en ambitieus werk uit te proberen zonder het langdurige commitment van een huurcontract van een atelier aan te hoeven gaan;
  • Een norm bij nieuwbouw van 2% atelierwoningen
  • Kleine bedragen van tussen de €500 en €1000 voor kleine manifestaties, tentoonstellingen etc. zouden snel en makkelijker beschikbaar moeten zijn;
  • Nu er steeds minder gebouwen beschikbaar komen voor ateliers en creatieve ruimtes is nieuwbouw noodzakelijk. De Amsterdam Art Tower, een wolkenkrabber waarin ateliers, galeries, clubs en andere culturele instellingen betaalbare werkplekken krijgen, moet er komen. Zo'n plek, denk ter vergelijking bijvoorbeeld aan de Spinnerei in Leipzig, is ook een trekpleister. Belangrijk is daarbij wel dat echte commercie keihard buiten de deur wordt gehouden.

En dit is maar een kleine greep uit de ideeën, zo zijn er nog tientallen andere genoemd. De werkgroep Kunst & Cultuur van GroenLinks Amsterdam gaat nu alle ideeën bundelen en aanbieden aan de programmacommissie. Natuurlijk hopen we dat er veel in het programma terechtkomt, en anders is er altijd nog de mogelijkheid tot het indienen van aanvullende amendementen.
Bovendien kan de GroenLinkse fractie ook nu al voorstellen in de raad indienen uit deze bundeling en kunnen we de plannen gebruiken voor een mogelijk coalitieakkoord volgend jaar. Ruimte genoeg dus!

Omdat de avond zo geslaagd was, bezinnen we ons nu op een vervolg. We denken aan een bijeenkomst met kunstenaars die meer inzoomt op de campagne en welke taal en beeld er gebruikt kan, i.c. moet worden. To be continued!