Afgelopen zondag was Jan Paternotte van D66 te gast in het televisieprogramma Buitenhof. Wij betrapten Paternotte op een belofte die hij nooit kan waarmaken: iedereen behoud zijn thuiszorg. Wij zouden graag zien dat het waar is, maar met een landelijke korting van 40% is deze stellingname door geen enkele partij vol te houden, ook niet door D66. Erger is het nog dat Paternotte geen idee schijnt te hebben van de taken die de gemeente op zich af ziet komen. Liever schermt Paternotte met 140 miljoen euro aan investeringen in de zorg, terwijl hij niet vertelt dat hij 110 miljoen bezuinigt op welzijn. De zorg zit niet te wachten op loze beloftes en ongedekte cheques: de uitdagingen zijn al groot genoeg.

‘We gaan slimmer werken’ zegt Paternotte. Maar hoe? In Buitenhof heeft Paternotte het alleen over meer keuzevrijheid tussen aanbieders, dat zou de concurrentie versterken. Paternotte vergeet te melden dat die keuzevrijheid er al is, en bovendien, dat door die concurrentiestrijd de afgelopen jaren twee thuiszorgbedrijven failliet gingen. Zelfs VVD wethouder van der Burg gelooft niet meer in marktwerking in de zorg. Ook in de afgelopen vier jaar heeft D66 in gemeenteraad geen concrete, slimme plannen voor de verbetering van de zorg gepresenteerd.

Dan de zak geld. D66 zegt 140 miljoen te hebben gereserveerd om problemen in de zorg aan te pakken. In de eerste plaats heeft D66 dit geld helemaal niet. Om aan deze 140 miljoen te komen moeten eerst duizenden ambtenaren worden ontslagen. ‘Mevrouw, zo gauw we weer een ambtenaar hebben ontslagen krijgt u uw thuiszorg terug’. Wethouder Van Poelgeest fileerde in Het Parool al eerder de financiële plannen van D66.

Maar bovendien vertelt Paternotte er niet bij dat D66 in 4 jaar 110 miljoen gaat bezuinigen op welzijn. Niet alleen verdoezelt hij daarmee dat D66 bezuinigt in het zorgdomein, maar bovendien spreekt hier nauwelijks visie uit. Mensen die betrokken zijn bij de zorg weten al lang dat juist investeren in welzijn de aanspraak op duurdere zorg voorkomt doordat het netwerken versterkt en participatie bevordert. Paternotte suggereert dat met marktwerking en een zak niet-bestaand geld we de thuiszorg in Amsterdam overeind gaan houden. Wij geloven hier niet in.

Ook PvdA en GroenLinks willen dat Amsterdam meer geld gaat uittrekken voor dagbesteding en ondersteuning van mantelzorgers. Maar we hebben ook een duidelijke visie en nieuwe ideeën nodig. De PvdA en GroenLinks werkten de afgelopen jaren samen en deden verschillende voorstellen om de zorg te verbeteren. Zo pleitte de PvdA al in een vroeg stadium voor de terugkeer van de wijkzuster. GroenLinks introduceerde het idee voor een systeem van dienstencheques voor hulp bij huishouden waarmee mensen hun zorg inkomensafhankelijk kunnen inkopen. De PvdA trok extra geld uit voor de ondersteuning van mantelzorgers en  GroenLinks voor een investeringsfonds voor sociale firma’s waar mensen arbeidsmatige dagbesteding krijgen. De PvdA streed voor zorg in de wijk en GroenLinks voor het persoonsgebonden budget. Beide partijen deden verschillende voorstellen om het initiatief in de buurten versterken.

Er zijn verschillen tussen de PvdA en GroenLinks en onze fracties in Den Haag denken niet altijd hetzelfde over het nut en de noodzaak van alle bezuinigingen op de zorg. Maar in Amsterdam kan de kiezer wel bij ons terecht voor inzet en ideeën op het zorgdomein. D66 lijkt niks anders te bieden dan loze beloftes en niet bestaand geld.

Femke Roosma is kandidaat gemeenteraadslid. Maarten Poorter is gemeenteraadslid van de PvdA 

Dit stuk verscheen vandaag in verkorte versie op de opiniepagina van Het Parool.