Het Amsterdam van Rutger Groot Wassink

De belofte van vrijheid en diversiteit. Van schoonheid en liefde. Het bracht Rutger Groot Wassink, lijsttrekker van GroenLinks Amsterdam, naar onze stad. Hij blikt terug en vooruit: wat is er nodig om die beloftes te houden? ‘Anders zijn was hier altijd vanzelfsprekend. En dat moet zo blijven.’

‘Het contrast tussen het klassieke en historische enerzijds, en een rauw rafelrandje anderzijds. Dat is voor mij, als historicus, de schoonheid van Amsterdam. Van mooie grachtenhuizen tot het oude slangenpand aan de Spuistraat, en van museum Het Schip in de Spaarndammerbuurt tot street art op onverwachte plekken. Onze stad is altijd in beweging en ademt tegelijkertijd geschiedenis.’

‘Amsterdam is van oudsher een stad van nieuwkomers. Zuidelijke Nederlanders rond 1600, de hugenoten in de zeventiende en achttiende eeuw: immigratie is van alle tijden. Het gevolg? Dat ‘anders zijn’ hier vanzelfsprekend is. Of beter gezegd: dat het vanzelfsprekende eigenlijk niet bestaat in Amsterdam. Hier ben je vrij om te zijn wie je wilt zijn. Hier zetten subculturen zich af tegen de heersende norm.’

‘Die vrijheid staat de laatste jaren onder druk. Terwijl vrijheid zo belangrijk en bepalend is voor de stad die Amsterdam is. Intolerantie en onverdraagzaamheid tegen minderheden en mensen die afwijken van de norm neemt toe. Polarisatie tussen bevolkingsgroepen lijkt toe te nemen, ook door groeiende ongelijkheid. En door marktwerking en commercialisering maken rauwe rafelranden plaats voor een aangeharkt straatbeeld. Het Slangenpand aan de Spuistraat is al verdwenen en veel kunstenaars kunnen de almaar stijgende huur van hun atelier niet meer betalen. Te vaak gaat het over geld, en te weinig over mensen.’

‘Als gemeente moeten we zorgen voor vrije openbare ruimtes. Die de buurt beheert en waar omzet of winst geen rol speelt. Daar krijgen buurtbewoners zoveel voor terug. Taallessen, ontmoetingsplaatsen voor moeders, gratis maaltijden voor daklozen, kunst en cultuur. Plekken als deze zijn onmisbaar voor een stad waarin we samen leven. Waarin iedereen elkaar ontmoet, en kan leren kennen.’

‘Het is belangrijk dat Amsterdam radicaal vergroent. Het liefst trek ik overbodige straattegels de grond uit en plant ik daar struiken of bomen. Want van meer groen worden we gelukkiger én gezonder. En met een miljoen zonnepanelen op onze daken verminderen we niet alleen onze CO2-uitstoot, maar verlagen we ook huurlasten voor zij die dat het meest nodig hebben. Het geld is er, de wil is er. Dus waar wachten we nog op?’

Lees hier meer over Rutger.