Het behoud van binnentuinen vraagt om creatieve, Amsterdamse, oplossingen

Nu er in Amsterdam steeds meer gebouwd wordt maak ik me zorgen over de binnentuinen. Ik vraag wethouder Marieke van Doorninck om creatieve oplossingen en doe een paar suggesties.

Bewoners uit West en Zuid trekken vandaag bij de gemeenteraad aan de bel over de vele bouwprojecten. Delen van hun wijken zijn vogelvrij verklaard, schrijven de bewoners in een manifest, nu buren hun huizen onderkelderen, of een opbouw op het dak plaatsen. Vandaag bieden ze het manifest aan in de commissievergadering Ruimtelijke Ordening.

Als raadslid houd ik me bezig met ruimtelijke ordening en de schaarse ruimte in Amsterdam, vandaar dat dit punt door GroenLinks is geagendeerd. Behalve over de onderkeldering en opbouw maak ik me zorgen over de binnentuinen. Die moeten steeds vaker plaats maken voor serres en bijkeukens. Hierdoor verandert de buurt. Buren hebben minder licht in hun huis en er is minder ruimte in de binnentuinen. Het aanzicht verandert, en de stad wordt minder groen. 

Klimaat

Voor het klimaat in Amsterdam is dat ook niet goed. De binnentuinen zijn belangrijk om bij grote regenbuien water vertraagd af te kunnen voeren. Zonder die binnentuinen zouden woningen sneller onder water staan en riolen kunnen overstromen. Binnentuinen zijn met parken de longen van de buurt. Ze zorgen voor verkoeling, en kunnen als de stad in de zomer erg opwarmt hittestress voorkomen.

Toenmalig wethouder Van der Burg (VVD) schreef in mei 2018 dat hij vond dat het aanbouwen, bijbouwen en uitbouwen vooral moesten worden tegengegaan door ‘voorlichting’ en ‘gedragsbeïnvloeding’. Dat lijkt me wat karig.

Wellicht dat de nieuwe Omgevingswet wat aan het probleem kan doen. Maar die gaat pas in 2021 in, en zolang kunnen we niet wachten op een oplossing.

Creatief

Er zit inmiddels een nieuw college, met GroenLinks als grootste partij, dus ik denk dat het tijd is voor creatievere oplossingen. Daarom stel ik in de commissievergadering Ruimtelijke Ordening vragen aan wethouder Marieke van Doorninck, en doe ik haar een paar suggesties.

Zo kunnen we bestemmingsplannen maken voor binnentuinen, waarin de uitbouw wordt beperkt en het groen wordt beschermd. Dit is nodig, ook als we daarvoor moeten afwijken van bestaande wetten en regels. De Tweede Kamer praat binnenkort over een voorstel om de Crisis- en herstelwet zo te wijzigen dat gemeenten mogen gaan experimenteren, voor duurzamere ontwikkelingen. Kan een speciaal bestemmingsplan binnentuinen niet als experiment worden aangemeld?

Deze week bespreken we in de commissie het bestemmingsplan De Pijp. Volgens dat nieuwe plan mag een uitbouw maximaal 2,5 meter zijn, in plaats van 4 meter. Het college zou dit soort bepalingen ook in andere bestemmingsplannen kunnen opnemen, bijvoorbeeld voor Oud-West.

Bestemmingsplannen

Stadsdelen kunnen bij omgevingsvergunningen afwijken van het bestemmingsplan. Daarbij is een toets op de leefkwaliteit en de duurzaamheid, ook mogelijk - allemaal redenen op grond waarvan je het volbouwen van binnentuinen kunt tegengaan.

Genoeg te doen dus.

En er zullen zeker nog meer oplossingen zijn. Op dinsdag 18 september komen bewoners van Amsterdam West samen om te praten over ideeën waarop de overlast kan worden tegengegaan. De stadsdeelcommissie zal de ideeën meenemen in hun advies aan wethouder Van Doorninck. Ik zal daarbij aanwezig zijn, en dan hoor ik graag hoe jullie erover denken.

Nienke van Renssen
Raadslid