GroenLinks wil het informeel onderwijs versterken

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks en SP hebben een initiatiefvoorstel Informeel Onderwijs ingediend. Met dit voorstel willen de partijen informeel onderwijs en leerondersteuning inzetten om de leerprestaties van kinderen en jongeren in Amsterdam te verbeteren. Informeel onderwijs en leerondersteuning kunnen bijdragen aan het bieden van maatwerk.   

Informeel onderwijs wordt gedefinieerd als:
Alle georganiseerde activiteiten die plaatsvinden buiten het formele onderwijs, geïnitieerd door particulieren, (maatschappelijke) instellingen en organisaties, die erop zijn gericht de leerprestaties van kinderen en jongeren te verbeteren en die bijdragen aan de ontplooiing van hun talenten, met name op het gebied van taal, rekenen, beroepskwalificering en burgerschap (CAOP 2015).

Informeel onderwijs is een aanvulling op het aanbod van het reguliere onderwijs. Leren vindt doorlopend plaats. Kinderen en jongeren brengen de meeste tijd door in de eigen sociale omgeving, en gemiddeld slechts 25 uur per week op school. Veel kennis en vaardigheden worden dus buiten het formeel onderwijs verworven. GroenLinks en SP willen het informeel onderwijs in Amsterdam versterken. GroenLinksraadslid Simion Blom zegt daarover: "Ieder kind moet op het niveau komen dat past bij zijn daadwerkelijk potentie. Goede huiswerkbegeleiding, coaching en andere vormen van informeel onderwijs moeten zo veel mogelijk laagdrempelig beschikbaar worden voor alle kinderen in Amsterdam ongeacht de dikte van de portemonnee van hun ouders".