Bewoners die een nieuwe wooncoöperatie op willen richten lopen vaak tegen dezelfde vragen op. Om meer mensen toegang te geven tot de juiste kennis om een succesvolle coöperatie op te richten wil GroenLinks Amsterdam een ‘kennisfonds’. Wooncoöperaties committeren zich daarmee aan het leveren van kennis voor een volgende groep oprichters. Zo krijgen nieuwe initiatieven toegang tot waardevol advies en blijven opgedane lessen en ervaringen behouden.

Een coöperatie oprichten levert veel op, maar kost ook veel tijd en kennis van betrokkenen. Het is lastig en vaak is alles nieuw. Oprichters steken er jarenlang werk in (zie ook onder).  En er is niet één duidelijke behoefte aan ondersteuning: sommige groepen initiatiefnemers hebben behoefte aan juridische kennis, andere aan kennis van de bouwwereld, weer andere juist aan overall projectmanagement en hoe je bij zo’n meerjarig traject alles regelt. 

Kennisfonds

GroenLinks wil dat er een ‘kennisfonds’ komt voor wooncoöperaties. Een wooncoöperatie stelt via zo’n fonds opgedane kennis beschikbaar voor een volgende generatie oprichters van een nieuwe coöperatie om te voorkomen dat zij tegen dezelfde problemen oplopen en/of het wiel opnieuw moeten uitvinden. 

Het idee is dat dit hetzelfde werkt als het door het college voorgestelde solidariteitsfonds, waarin coöperaties geld inleggen en waaruit nieuwe coöperaties dan een lening kunnen krijgen. Zo helpen zij elkaar en zijn initiatiefnemers niet afhankelijk van een bank. Hetzelfde principe van zo’n fonds kan voor kennis worden ontwikkeld. In plaats van geld, leggen coöperaties uren denkkracht in. Een groep nieuwe initiatiefnemers kan daar dan later een beroep op doen. Dorrit de Jong (raadslid GroenLinks): “Om een grotere groep mensen de mogelijkheid te geven om een coöperatie op te richten, is de juiste kennis en ondersteuning erg belangrijk. Dit kennisfonds is een goed model om duurzaam kennis met elkaar te delen.”

De wethouder gaf in de commissie Wonen & Bouwen van 24 juni 2020 aan dat hij het een goed idee vindt. Hij gaat bespreken met het Platform Wooncooperaties Amsterdam of dit fonds er kan komen.

Actieplan

Naast een beperkte toegang tot de juiste kennis lopen  initiatiefnemers nog vaak tegen verschillende obstakels aan. Zo zijn Nederlandse banken niet bekend met coöperaties, waardoor ze moeilijk een hypotheek kunnen krijgen. Komende jaren moeten deze belemmeringen weggenomen worden door verschillende maatregelen, zoals een stimuleringsfonds van 50 miljoen, die het college recent aankondigde via het Actieplan Wooncoöperaties.

Wat GroenLinks betreft zijn wooncoöperaties de toekomst in Amsterdam: bij een coöperatie blijven woningen voor eeuwig in sociale of middenhuur, en hebben huurders meer zeggenschap over hoe zij wonen.