Sinds 1 oktober is de online gokmarkt open gegaan. Voorheen kon je online alleen op illegale sites terecht. Met de overgang naar de online gokmarkt is het idee dat er via reclames geprobeerd wordt om mensen te geleiden van de illegale naar de legale goksites. Dit brengt een enorme stroom aan reclames met zich mee, die weinigen zullen zijn ontgaan. Over de onwenselijkheid en de effecten hiervan is in Tweede Kamer ook discussie en dat heeft geleid tot een reeks moties, onder anderen om deze reclames zoveel mogelijk te beperken. 

 De gemeente Amsterdam heeft natuurlijk weinig te zeggen over de online wereld, omdat deze geen rekening houdt met de gemeentegrenzen, maar Amsterdam kent ook veel fysieke speelhallen en heeft te maken met de gevolgen van zowel online als fysiek gokgedrag en de zogenaamde gokgerelateerde schade

Verborgen verslaving

Gokverslaving beïnvloedt bijna alle aspecten van het dagelijks leven op een negatieve manier o.a. door grote financiële, sociale en psychische problemen. Gokverslaving staat bekend als de verborgen verslaving en wordt gevoed door het stigma wat hieraan kleeft. Nederland kent zo’n 8,5 miljoen kansspelspelers die met name recreatief gokken, wel eens een lot kopen of een bezoekje brengen aan het casino. Ongeveer 2% van hen komt in de problemen. In Nederland zijn er ongeveer 180.000 risico- en probleemspelers waarvan er ongeveer 80.000 gokverslaafd zijn.

GroenLinks zet gokverslaving op de kaart

Dit betekent voor Amsterdam dat er naar schatting 11.500 risico- en probleemspelers zijn waarvan naar schatting 4.500 gokverslaafd. GroenLinks vindt dat de gemeente hierin een grotere rol moet gaan spelen, op het gebied van preventie en zorg, binnen de schuldhulpverlening, maar ook in haar toezichthoudende rol op speelhallen. 

Daarom heeft GroenLinks een discussienota geschreven zodat het onderwerp besproken zou worden in de commissie. Tijdens die discussie viel de interesse in het onderwerp bij veel verschillende partijen op. Jenneke van Pijpen heeft bij de bespreking van de Nota Gezondheidsbeleid 2021-2025 daarop een amendement ingediend om gokverslaving onderdeel te maken van het gezondheidsbeleid door hier de komende periode ambities op te formuleren om weerbaarheid te vergroten, vroegsignalering te realiseren en toegankelijke hulp te ontsluiten. En om hierbij partijen in het veld te betrekken.

Gokverslaving tegengaan

De expertmeeting die GroenLinks samen met de commissie Zorg, Jeugdhulp, Sport op 14 december organiseerde was hier een eerste aanzet toe. Hierin spraken experts - wetenschappers, zorgverleners, ervaringsdeskundigen en casino’s - over de rol van de gemeente op het gebied van preventie, zorg en toezicht.

GroenLinks hoopt dat de gemeente, net als bij alcohol en drugs, een grotere rol gaat spelen bij het tegengaan van gokverslaving. De ontwrichtende werking ervan is te vaak onzichtbaar. We zijn blij dat zowel in Amsterdam als in de Tweede Kamer meer aandacht is voor de effecten van gokverslaving en er gezocht wordt naar manieren het tegen te gaan. Met de opgedane kennis uit de expertmeeting gaan wij aan de slag, samen met een breed scala aan experts.