Gezinsmigranten verdienen meer hulp bij inburgering

Bijna een kwart van de Amsterdamse gezinsmigranten krijgt een boete omdat ze hun inburgeringsexamen niet halen. Dat kost ze honderden, vaak duizenden euro’s. Maar worden ze wel goed genoeg begeleid? Ik vraag het college om dat te onderzoeken en ze beter te helpen.

In 2013 bepaalde toenmalig minister Asscher dat je een boete krijgt als je als migrant je verplichte inburgeringsexamen niet haalt. Iedereen moest de cursus en het examen hiervoor ook zelf betalen. Omdat vluchtelingen weinig hebben konden ze een lening van maximaal 10.000 euro aanvragen. Als je je examen op tijd haalde, werd het omgezet in een gift.

Die gift is een goede zaak. Maar voor gezinsmigranten ligt het anders. Omdat zij een Nederlandse partner hebben, hebben ze minder hulp nodig, wordt er gedacht. En als je niet genoeg geld hebt voor een cursus, dan kun je altijd nog lenen bij DUO.

Lening

Maar die lening kun je alleen uitgeven bij een taalbureau dat het keurmerk ‘Blik op Werk’ heeft. En die hebben zich jarenlang vooral op asielmigranten gericht. Dat is ook niet zo gek, omdat de cursussen van deze groep worden gefinancierd. Maar het beleid zorgt er dus niet alleen voor dat inburgering voor gezinsmigranten duurder is, maar ook dat er veel minder prikkels zijn voor taalbureaus om trajecten voor gezinsmigranten aan te bieden.

Gezinsmigranten hebben bijvoorbeeld al een examen op niveau A1 moeten doen voordat ze naar Nederland kwamen. En het deel ‘Kennis van de Nederlandse Samenleving’ kunnen ze echt wel met zelfstudie doen, daar hoeven ze geen cursus voor te betalen.

In Amsterdam zien we de laatste jaren dat dit voor problemen zorgt. Bijna een kwart van de Amsterdamse gezinsmigranten krijgt een boete omdat ze hun inburgeringsexamen niet halen, terwijl dat bij asielmigranten maar 7% is.

Hulp

Op deze manier zijn gezinsmigranten niet alleen nieuw in Nederland, maar lopen ze ook nog eens het risico om in de financiële problemen te komen. En dat terwijl er voor andere migranten in Nederland wél gratis taalcursussen zijn. 

Daarom heb ik vandaag aan de wethouder gevraagd om goed te onderzoeken wat de belangrijkste redenen zijn dat gezinsmigranten hun examen niet halen en een boete moeten betalen. Dan kan er samen met de taalbureaus een plan worden gemaakt om ze beter te helpen. Want het doel van het inburgeringsbeleid moet niet zijn om mensen die hun best doen te straffen. Die moet je juist helpen.