Nog voor de zomer stelde ons raadslid Nienke van Renssen voor om die woonplicht voor bestaande woningen zo snel mogelijk in te voeren in heel Amsterdam. Nienke van Renssen: "In heel Amsterdam zijn woningen schaars zijn door de toename van beleggers, dit speelt nu juist ook in gebieden buiten het centrum, zoals in Nieuw-West en IJburg en Noord. De woonplicht moet zo snel mogelijk voor zoveel mogelijk woningen in zoveel mogelijk gebieden worden ingevoerd. Want ook met het Woonprotest hebben we weer laten zien: huizen zijn om in te wonen.”

Het invoeren van een woonplicht staat ook in Concept Verkiezingsprogramma ‘Verandering begint in de stad’. Hierin kiezen we nadrukkelijk voor een actieve rol van de overheid om het fundamentele recht op wonen zo goed mogelijk te waarborgen, zo stellen we het oprichten van een gemeentelijke woningbouwcorporatie voor en betere opvang voor mensen zonder thuis.