Geen Amsterdam van winnaars en verliezers

Het stadsbestuur sleept zich naar de eindstreep zonder de grote uitdagingen in Amsterdam aan te pakken. De vercommercialisering en groeiende ongelijkheid bedreigt de essentie van onze hoofdstad. Die toekomst valt echter te vermijden. Met andere keuzes is een Amsterdam voor iedereen mogelijk. Dat zei onze fractievoorzitter Rutger Groot Wassink vandaag in zijn speech tijdens de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad.

De uitdagingen zijn duidelijk. Vercommercialisering en drukte in de stad zet de leefbaarheid onder druk en jaagt huizenprijzen op. Op sociale voorzieningen is bezuinigd terwijl veel Amsterdammers worstelen met schulden en onbetaalde zorgrekeningen. Dit creëert een stad van winnaars en verliezers. Bovendien is de duurzame stad nog lang niet af. Het terugtrekken van de VS uit de Parijsakkoorden benadrukt nog maar eens het belang van investeringen in vergroening.

Daarom willen we ten eerste een gemeentelijke woningcoöperatie oprichten die sociale huurwoningen zou kunnen behouden en creëren. Ten tweede moet van terugdringen van ongelijkheid een speerpunt gemaakt worden door een samenhangend pakket aan maatregelen. Tot slot stelt GroenLinks voor om de hele gemeentelijke organisatie vanaf 2030 CO2-neutraal te maken. Zo kan Amsterdam zelf het goede voorbeeld geven wanneer het aankomt op ambitieus klimaatbeleid.

Lees hier zijn speech