Geld voor zorg moet naar zorg. Het klinkt zo logisch. Maar vanzelfsprekend is het niet helaas. Amsterdam houdt dit jaar 19 miljoen euro zorggeld over, wat niet opnieuw wordt geïnvesteerd in zorg. En dat, terwijl veel Amsterdammers afzien van zorgvoorzieningen omdat ze die niet kunnen betalen, er bezuinigd wordt op dagbesteding en huishoudelijke zorg en er een grote ongelijkheid is in gezondheid in deze stad.

Het zorggeld is over omdat de gemeente veel te hard op de rem staat om de dreigende rijksbezuinigingen op te vangen. Eigen bijdrages ‘remmen de vraag’ (lees: mensen kunnen zorgvoorzieningen niet meer betalen) en mensen krijgen minder vaak zorg of minder uren zorg. GroenLinks heeft zich al die jaren ingezet om zorggeld voor zorg te behouden en dat is die eerste jaren ook gelukt: zorggeld dat over was werd op voorstel van GroenLinks gespaard in een fonds om toekomstige tekorten in de zorg op te vangen.

Maar het college van D66/VVD/SP maakt helaas andere keuzes. Ging er vorig jaar al 6 miljoen euro aan zorggeld naar algemene middelen, dit jaar blijft er maar liefst 19 miljoen euro over op zorgvoorzieningen, wat nu wordt ingezet voor bijvoorbeeld evenementenbeleid en handhaving. Daarmee wordt er door dit college in feite bezuinigd op de zorg bovenop de rijksbezuinigingen. Onacceptabel! GroenLinks wil die 19 miljoen euro dan ook terughalen naar de zorgbegroting.

GroenLinks heeft zich de afgelopen jaren al ingezet om de eigen bijdrages op zorg te verlagen om zorgmijden te voorkomen. En er moet veel meer gedaan worden om ongelijkheid in gezondheid terug te dringen. Lager opgeleiden hebben 19 minder gezonde jaren dan hoger opgeleiden, mede omdat ze moeilijker toegang hebben tot zorg. Er is een groot verschil in gezondheidsvaardigheden, wat samenhangt met laaggeletterdheid. Amsterdam moet gezondheidsvaardigheden verbeteren en zorgen dat iedereen gebruik kan maken én gebruik gáát maken van de beschikbare zorgvoorzieningen. Daar is die 19 miljoen euro hard voor nodig. Geld voor zorg moet naar zorg!