De komende jaren gaat de stad Amsterdam een nieuwe fase in voor de verwezenlijking van belangrijke ambities. Dat maakt ook dat er een moeilijke afweging voorlag voor ons als partij. Uiteindelijk zijn wij na lang beraad tot de conclusie gekomen dat een nieuwe kandidaat de voorkeur heeft in het belang van die ambities en GroenLinks Amsterdam.

GroenLinks Amsterdam wil Marieke van Doorninck heel erg bedanken voor wat zij voor onze stad heeft betekent. Zij heeft zich op al haar portefeuilles tot het uiterste ingespannen om - ondanks dat sommige dossiers erg ingewikkeld waren en soms ook gevoelig lagen in de gemeenteraad en de stad - onze linkse en rode idealen te verwezenlijken. 

Zo heeft Marieke van Doorninck ervoor gezorgd dat Amsterdam als eerste stad in Nederland flitsbezorgerbedrijven en de daarbij behorende darkstores uit woonwijken gaat weren, zodat een verdienmodel de stad niet kan overnemen. Ook heeft ze samen met heel veel betrokkenen uit de stad de eerste Omgevingsvisie opgesteld. Een document dat de basis vormt voor de toekomstige groei van de stad. Met sterk verankerde principes die de mogelijkheid bieden om de grote ambities waar te maken die we hebben voor de bouw van betaalbare woningen, een meer inclusieve economie, verduurzaming van de stad, een groene openbare ruimte die uitnodigt tot wandelen en fietsen, minder kansenongelijkheid en meer eigenaarschap en zeggenschap over de eigen leefomgeving.  

Als GroenLinks Amsterdam is natuurlijk de inzet van Marieke van Doorninck op haar portefeuilles duurzaamheid en energietransitie van heel groot belang. In tijden dat we met een landelijke overheid zitten die erg weinig urgentie laat zien op het klimaatdossier, liepen we in Amsterdam met Marieke van Doorninck voorop. Marieke van Doorninck heeft zich onvermoeibaar getoond en in de volle breedte maatregelen genomen of voorbereid om Amsterdam een duurzame toekomst te geven. Ze heeft een burgerberaad gehouden om Amsterdammers te laten bepalen welke extra maatregelen we nemen op koers te blijven voor onze klimaatdoelstellingen. Ze verloor hierbij nooit uit het oog dat we de klimaatcrisis alleen kunnen oplossen als we ervoor zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 

Fractievoorzitter/lijsttrekker Rutger Groot Wassink: “Ik ben ongelooflijke trots dat Marieke van Doorninck de afgelopen vier jaar wethouder is geweest voor GroenLinks Amsterdam. Vanaf het begin was ik onder de indruk hoe ze zich deze zware portefeuille eigen maakte en met hoeveel vuur ze zich voor onze GroenLinks idealen heeft ingezet. Ik  kijk met veel plezier en trots terug op de afgelopen vier jaar en wat Marieke van Doorninck voor onze stad heeft bereikt. GroenLinks Amsterdam is Marieke van Doorninck heel erg dankbaar.”

Marieke van Doorninck: “Ik keer niet terug als wethouder voor GroenLinks. Dat is niet mijn eigen keuze: de partij heeft me laten weten een andere kandidaat voor te zullen dragen. Dat doet me verdriet. 
Ik was zeer gemotiveerd om verder te gaan met de noodzakelijke omslag naar schone energie en de uitbouw van een complete, groene stad met mooie nieuwe woonwijken voor, en samen met bestaande en nieuwe Amsterdammers. De GroenLinkse veranderingsagenda was (en is) stevig, zeker op het gebied van duurzaamheid, en heeft ook weerstand opgeroepen. Dat was soms pittig, maar ook onvermijdelijk. Tegelijkertijd is veel bereikt. De routekaart Amsterdam klimaatneutraal met meer dan 100 concrete maatregelen voor een duurzame stad en haven, aangevuld met voorstellen van het burgerberaad. De strategie circulair, gebaseerd op het model van de donut economie dat uitgaat van brede welvaart voor mens en milieu. De bouw van duizenden woningen en het ontwikkelen van hele nieuwe wijken en stadscentra. Het behouden en vinden van vrije ruimte, plekken in de compacte stad die door Amsterdammers zelf, zonder commercieel oogpunt collectief worden ingevuld. Het weren van nieuwe darkstores voor flitsbezorging uit woonwijken. En, na ruim 150 jaar bakkeleien, eindelijk gezamenlijke uitgangspunten met het Rijk voor bruggen over het IJ. Dat ik me hier vier jaar voor heb mogen inzetten maakt me trots.”