Amsterdam canal

In deze tijden van corona zien we hoe veerkrachtig onze stad is

Donderdag 19 maart kwamen afgevaardigden van de gemeenteraad samen om de gevolgen van de coronacrisis voor Amsterdam te bespreken. Onze fractievoorzitter Femke Roosma en raadslid Jenneke van Pijpen (woordvoerder zorg) waren namens GroenLinks Amsterdam aanwezig, om vragen te stellen aan het college en de zorgen van Amsterdammers over te brengen. Voorafgaand aan het debat had Femke Roosma haar gedachten over de huidige situatie op papier gezet. Haar observatie: het is een tijd van angst en zorgen, maar ook een tijd waarin solidariteit herleeft, op allerlei plekken in de samenleving. Hieronder lees je de tekst zoals ze die tijdens de commissievergadering heeft uitgesproken.

Het is bijna onwerkelijk hoe we hier nu bij elkaar zitten, zonder publiek, op fysieke afstand van elkaar, terwijl sommige collega’s er niet bij kunnen zijn. Maar het is belangrijk dat het debat plaatsvindt, omdat juist in tijden van crisis de democratie moet blijven functioneren. Dat doen we hier en nu.

Als GroenLinks-fractie willen we dit debat vooral aangrijpen om vragen te stellen, de zorgen van Amsterdammers over te brengen en tegelijkertijd ook onze steun en waardering uit te spreken voor de burgemeester, de wethouders, ambtenaren en uitvoerende organisaties die nu verantwoordelijkheid dragen in deze crisis. En uiteraard voor de zorgverleners en mensen in de vitale beroepen die nu de stad draaiende houden. De mensen in de zorg, het onderwijs, de schoonmaakbranche en gemeentereiniging. 

Het virus kent geen politieke voorkeur

Wij zijn gewend in een wereld te leven waarin mensen vaak tegenover elkaar staan. Maar het virus kent geen grenzen, kent geen begrippen als etniciteit of geslacht, kent geen politieke voorkeur. Daarmee is het virus onze gezamenlijke vijand en zorgt het ervoor dat we allemaal aan dezelfde kant staan.   

Het is bijzonder om te zien dat waar zo vaak het individuele belang voorrang heeft, nu overduidelijk het algemene belang voorop staat. Ondernemers sluiten de deuren, mensen houden fysieke afstand, medewerkers in de zorg maken het onmogelijke mogelijk, om levens te redden.

Omdat we weten dat het zorgstelsel onder druk staat, omdat elk bed op de IC er één is.

Keynes leeft nog

Tegelijkertijd is er veel onzekerheid, en zijn er veel zorgen over wat de langetermijn-impact zal zijn van deze 'sociale distantie'. Vandaag mag ons zorgstelsel niet instorten, maar morgen moet onze economie overeind blijven. En het doet pijn om te weten dat in een recessie altijd de laagste inkomens het hardst worden getroffen.
En hoewel we vanuit deze plek vaak kritiek hebben op het kabinet, moet gezegd worden dat het massieve steunpakket dat dinsdag werd aangekondigd werkelijk uitstekend is. Keynes leeft nog. En hij is harder nodig dan ooit. Laten we hopen dat het een deel van de schade kan beperken.

Bezorgd over kwetsbare groepen

Het zijn onzekere en verdrietige tijden. Omdat we ons zorgen maken over onze gezondheid en die van onze familie en vrienden. Omdat we ons zorgen maken over kwetsbare groepen, ouderen die geen bezoek meer mogen ontvangen, mensen die zich niet meer kunnen omringen met familie in de laatste fase van hun leven.
Ook omdat we niet alles weten over dit virus, over hoe we het kunnen indammen en bestrijden. Omdat we niet alles weten over de mogelijke economische impact en we niet weten hoe ons land en de wereld er over een paar maanden bij zullen staan.

De stad wemelt van de initiatieven

Tegelijkertijd zien we ook hoe veerkrachtig onze samenleving is. Binnen no-time wemelde het in de stad van de initiatieven en mensen die klaar staan om elkaar te helpen. Het Voor Elkaar initiatief, coronahulp, support your locals, een fonds voor de culturele sector. Dat geeft veel vertrouwen dat we er met elkaar doorheen zullen komen. Solidariteit is essentieel in tijden van crisis.

En als het straks allemaal voorbij is, zullen we de politieke balans opmaken en dan zullen we nog vaak verwijzen naar deze tijd. Hoe hard we de publieke sector, de zorg en het onderwijs, nodig hebben, hoe kwetsbaar de collectieve zekerheden van kleine ondernemers en zzp’ers zijn. Maar ook dat er dingen mogelijk werden die eerder onmogelijk leken. Het zal onze blik op de wereld veranderen.

We gaan een nieuw tijdperk in.