Deze snelheidswijziging is vooral goed nieuws voor de verkeersveiligheid. Door deze maatregel zullen er minder ongevallen (zo’n 25 procent) voorkomen die bovendien tot minder ernstig letsel leiden. Daarnaast zullen weggebruikers zich ook veiliger voelen en daarmee op een ontspannen manier aan het verkeer deelnemen.

De snelheidsverlaging zal ook leiden tot minder geluidsoverlast. Het zal met maar liefst 3 decibel afnemen! Dit is hetzelfde resultaat dat je zou behalen als je de hoeveelheid verkeer in Amsterdam zou halveren. Geluid is een belangrijke bron van hinder en slaapverstoring, wat op termijn leidt tot een hogere bloeddruk, hartziekten en zelfs sterfte. Een lagere snelheid in de stad draagt dus bij aan een betere gezondheid van Amsterdammers.

Meer ruimte voor groen 

Tot slot draagt een lagere maximumsnelheid bij aan het bereiken van een autoluwe stad. De publieke ruimte heeft zowel een ‘verkeersfunctie’ als ‘verblijfsfunctie’. Er is eerder  te veel nadruk gelegd op de verkeersfunctie in de stad, waardoor zaken als winkelen, ontspannen, zitten en lopen op een tweede plan zijn geraakt. Gelukkig wordt dit met deze maatregel hersteld. Naar verwachting zal de lagere snelheid leiden tot minder autoverkeer en zal een deel van het verkeer zich verplaatsen naar plekken waar het minder tot last is. Wanneer de auto een kleinere plek inneemt in de publieke ruimte, die van ons allemaal is, zal er meer ruimte ontstaan voor groen, publieke voorzieningen en wandel- en fietspaden, waardoor de stad leefbaarder en toegankelijker wordt.

Internationale ervaringen

Amsterdam sluit zich hiermee aan bij andere Europese steden als Oslo, Berlijn, Helsinki, Bilbao, Brussel en Graz, die al eerder forse stappen hebben gezet om de maximumsnelheid te verlagen. 

Uit wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door het Brussels Gewest, blijkt dat dit in deze steden heeft geleid tot sterk verbeterde verkeersveiligheid. De winst bedroeg in sommige steden zelfs dertig procent minder zwaargewonden. Daarnaast zag geen enkele stad langere reistijden met de auto. Het zal daarom niemand verbazen dat het draagvlak voor deze maatregelen achteraf groter is geworden en dat geen van deze steden de maatregelen heeft teruggedraaid.

Bewonersinspraak

De gemeente is niet over één nacht ijs gegaan bij het ontwerpen van dit voorstel en heeft inwoners en organisaties om hun mening gevraagd. Er zijn 951 reacties gekomen, waarvan het overgrote gedeelte van de antwoorden positief was (69 procent, tegenover 20 procent negatief).

Veel insprekers hebben suggesties gedaan voor nog verdere aanpassingen van de snelheid in de stad. Vooral bewoners wonen aan uitgezonderde, drukke doorgaande wegen zien graag dat daar de maximumsnelheid ook omlaag wordt gebracht. Met name de Westerdoksdijk/Van Diemenstraat, Prins Hendrikkade Oost en Weesperstraat/Wibautstraat waren populaire plekken om ook 30 km/u in te voeren. De infrastructuur zal hier alleen eerst moeten worden aangepast om dit te mogelijk te maken, bijvoorbeeld ten behoeve van nood- en hulpdiensten en openbaar vervoer. Via moties heeft de raad het college de opdracht gegeven daar haast mee te maken.

Planning

Deze overstap van 50 km/uur naar 30 km/uur zal in één keer in de gehele stad worden doorgevoerd, maar omdat verkeersborden en ook verkeerssituaties moeten worden aangepast, zal deze in 2023 worden gemaakt.

De technische details

Op dit moment is er binnen de bebouwde kom een onderscheid tussen zogenaamde gebiedsontsluitingswegen (doorgaand verkeer, snelheidslimiet van 50 km/u) en erftoegangswegen (in woonbuurten, bestemmingsverkeer met limiet van 30 km/u). Doordat de openbare ruimte op steeds verschillende manieren wordt gebruikt en er steeds meer en verschillend verkeer is, komt er daarom een nieuwe categorie: GOW30, een gebiedsontsluitingsweg waar maximaal 30 km/u mag worden gereden.

De GOW30 heeft zowel kenmerken die bij een doorgaande weg als die bij een weg met een lagere maximumsnelheid horen. Dat betekent dat er geen maatregelen komen die de doorstroming van de auto te veel belemmeren, zoals hoge drempels. Hier kan een grote hoeveelheid autoverkeer samengaan met een lagere snelheid. 

Er zal niet overal in de stad 30 km/u worden gereden. Als een weg op grote afstand ligt van bebouwing en geen ander langzaam verkeer van de weg gebruikmaakt, zal 50 kilometer de norm blijven. Hetzelfde geldt voor wegen met dubbele rijbanen, waar oversteken niet mogelijk is of waar anders onlogische situaties zouden ontstaan. Als voorwaarde geldt wel dat er een vrijliggend fietspad en géén direct aanliggende parkeerplaatsen aanwezig zijn, anders wordt de maximumsnelheid alsnog 30.