Uit een recent artikel in de Volkskrant blijkt dat in voorheen zeer geheime documenten ondubbelzinnig wordt bevestigd dat op vliegbasis Volkel sinds 1960 Amerikaanse kernwapens liggen. Nederland heeft hier weinig over te zeggen, terwijl deze gevaarlijke nucleaire bommen op het eigen grondgebied liggen.

 

Eerder dienden de partijen het initiatiefvoorstel Ban de Bom in. Daarin riepen GroenLinks, SP, BIJ1, PvdA, PvdD en DENK het Amsterdamse college van B&W op om samen met andere Nederlandse steden druk uit te oefenen op de Nederlandse regering om het verdrag van de VN alsnog te ondertekenen en te ratificeren. De ondertekening vandaag is dus een belangrijke stap. Zeeger Ernsting (waarnemend fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam): “Alle kernwapens de wereld uit krijgen, is nog steeds ontzettend belangrijk voor ieders veiligheid. Steden roepen wereldwijd hun regeringen op het verdrag daartoe te ondertekenen. Ook Amsterdam nu. En tegelijkertijd moeten we ons blijven inzetten om alle wapenhandel, die ook via onze stad loopt, tegen te gaan.”

Ontploffing met catastrofale gevolgen

Het gevaar van kernwapens is dus springlevend. Wereldwijd zijn er op dit moment nog steeds ongeveer 14.500 kernwapens. De ontploffing van zelfs één van deze kernwapens, bedoeld of onbedoeld, boven een stad zoals Amsterdam, zou catastrofale gevolgen hebben. SP-raadslid Tiers Bakker: ‘Het NAVO-idee dat kernwapens ons kunnen beschermen is dan ook idioot. Het is tijd voor een verbod op kernwapens en ontwapening.”
Het initiatiefvoorstel en de bestuurlijke reactie zijn op donderdag 29 oktober besproken in de Raadscommissie Financiën en Economische Zaken. Tijdens de raadsvergadering op 20 januari 2021 wordt er over het voorstel gestemd. Het voorstel heeft al een meerderheid.

Wapenbedrijven met brievenbus in Amsterdam

De partijen vroegen het college ook om stappen te zetten om legale maar verwerpelijke praktijken op de Zuidas aan te pakken, eventueel samen met het Rijk. Op de Zuidas verdienen kernwapenproducenten veel geld aan de productie van levensgevaarlijke wapens. Het college van B&W heeft aangegeven te willen onderzoeken of bedrijven profiteren van investeringen door de gemeente en zo mogelijk financieringsstromen stop te zetten. Jazie Veldhuyzen, raadslid BIJ1: “Amsterdam zou als mensenrechtenstad geen thuis moeten bieden aan wapenproducenten, daarom is het van belang dat we het deze bedrijven zo moeilijk mogelijk maken.”

Bijna de helft van de omzet van de grootste wapenbedrijven wordt ‘verdiend’ in ons land. De vijf grootste bedrijven die betrokken zijn bij de productie, ontwikkeling en het onderhoud van kernwapens hebben een holding in Nederland. Van de top-100 wapenbedrijven hebben er 30 één of meerdere holdingstructuren in Nederland, met een jaarlijkse productie ter waarde van 203 miljard dollar. En meerdere bedrijven zijn ‘gevestigd’ in Amsterdam met wel een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, maar zonder deurbel.