Rutger Groot Wassink

Fractievoorzitter, raadslid

Ik vind dat heel veel goed gaat in onze prachtige stad, maar er kunnen ook veel zaken een stuk beter. Ik wil me sterk maken voor een socialer Amsterdam. Een Amsterdam waar kinderen niet in armoede hoeven op te groeien en iedereen gelijke kansen krijgt. Dan hebben we het natuurlijk over werk en onderwijs. Daar ligt een grote opgave.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat we doorgaan met de vergroening van de openbare ruimte. Mensen worden gelukkig van groen in hun directe omgeving. Minder auto’s op straat en ruim baan voor groen, spelen en fietsen! Dat zorgt voor leefbare en veilige wijken.

Ook wil ik dat we blijven werken aan het verminderen van de tegenstellingen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Dat betekent niet dat we er de hele tijd over moeten praten. Als ik bijvoorbeeld naar de school van mijn kinderen kijk, dan zie je dat diversiteit voor hen de normaalste zaak van de wereld is. Maar waar tegenstellingen of conflicten ontstaan, daar moet de overheid een grens trekken.

Amsterdam moet een plek voor iedereen zijn. Een bolwerk van vrijheid waar mensen de ruimte krijgen om te worden wie ze willen zijn. Dus de stad als emancipatiemachine. Daar geloof ik echt in.