Jasper Groen

Raadslid

Ik wil dat Amsterdam de groenste stad van Europa wordt. Een klimaatneutrale stad, een gezonde stad met ruimte voor fietsers en voetgangers, een stad die grondstoffen recyclet, met groene daken en parken en eersteklas natuurgebieden, die voor iedere Amsterdammer makkelijk bereikbaar zijn.

GroenLinks moet handelen vanuit het inzicht dat duurzaamheid en solidariteit niet te scheiden zijn. Solidariteit betekent zowel solidariteit met mensen die nu leven als met generaties na ons en met mensen elders. Daarom stelde ik me bij mijn aantreden in de gemeenteraad tot doel om GroenLinks een herkenbaar, authentiek en onmiskenbaar groen gezicht te gevendoor de ideeën en idealen van GroenLinks om te zetten in klinkende groene resultaten.

Een deel daarvan is gelukt. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid; de haven van Amsterdam heeft op basis van moties van GroenLinks aangekondigd dat kolen in 2030 de haven uit moeten zijn. De gemeente gaat versneld LED-verlichting invoeren. Er is subsidie gekomen voor VvE’s die hun woningen willen verduurzamen en ondersteuning voor huurders die dat willen is uitgebreid tot buiten de ring. Er wordt geëxperimenteerd met het terugwinnen van fosfaat uit het riool. Bij bouwplannen is er meer aandacht voor ‘circulair bouwen’.

Op het gebied van groen wordt er 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in het Sloterpark. Er zijn waarborgen ingebouwd om parken te beschermen tegen schade door festivals. Er komt een subsidie voor het onderhoud van monumentale bomen. De Stopera krijgt een groene gevel en de subsidieregeling voor groene daken is uitgebreid naar groene gevels. GroenLinks heeft het verdwijnen van het veen in Waterland – met alle gevolgen voor weidevogels en CO2 uitstoot die daarbij horen - op de agenda gezet en het college lijkt eindelijk in actie te komen.

Mooie resultaten, maar we zijn er nog niet. Amsterdam ligt, nadat het huidige college vier jaar op de winkel heeft gepast, op het gebied van duurzaamheid niet op koers om de doelstellingen van Parijs te halen. Het college wil pas in 2050 van het aardgas af zijn, terwijl dat voor Parijs in 2035 zou moeten. De gemeente moet het goede voorbeeld geven, maar het college wilde niet eens beloven dat de gemeentelijke organisatie zelf in 2030 klimaatneutraal zou zijn. De afspraken met woningbouwcorporaties moeten ook ambitieuzer.

Daarom blijf ik me namens GroenLinks inzetten op deze onderwerpen.

De volledige portefeuilleverdeling van de fractie vind je hier