Voor 2500 woningen in de Sluisbuurt gaat gezocht worden naar een duurzamere warmtevoorziening dan eerst was voorgesteld. Daartoe heeft het college na aandringen van GroenLinks besloten. Raadslid Jasper Groen wilde niet dat de hele nieuwbouwwijk van 5500 woningen nu al op een heet warmtenet van NUON zou worden aangesloten. In het nieuwe voorstel wordt alleen de eerste helft van de woningen aangesloten, zodat voor de overige 2500 woningen een nog duurzamere oplossing gevonden kan worden. Daarnaast is er voor ontwikkelaars meer ruimte om zelf met een duurzamer alternatief te komen.

 

In 2017 nam de raad een motie van GroenLinks, D66 en VVD aan die opriep nieuwbouwwijken voortaan alleen nog maar te verwarmen met duurzame, laagtemperatuur warmtebronnen, bij voorkeur lokaal. In de oorspronkelijke plannen voor de sluisbuurt (een nieuwbouwwijk van 5500 woningen) werd echter toch voorgesteld die aan te sluiten op het warmtenet van NUON. Een belangrijke afweging voor het college was dat het voorstel op basis van de GroenLinks motie al duurzamer was gemaakt, en dat een nieuw plan maken tot jaren vertraging van de bouw zou kunnen leiden.

 

Op basis van kritische vragen en voorstellen van GroenLinks raadslid Jasper Groen besloot het college de zomer te gebruiken om opnieuw met NUON te onderhandelen en te onderzoeken of het plan nog duurzamer kon. Dat is nu gelukt: het college stelt voor alleen de eerste helft aan te sluiten op het bestaande stadswarmtenet. Daardoor kan voor de tweede helft, 2500 woningen, een oplossing gezocht worden die bijvoorbeeld gebruik maakt van warmte uit het IJ.