In de vijfde en laatste sessie staat het thema 'internationalisering' centraal. Amsterdam zet al lange tijd in op de internationalisering van de eigen cultuursector. Zo worden er met groepen creatieven en kunstenaars verschillende ‘handelsmissies’ ondernomen, bijvoorbeeld naar Marokko en New York. Het aantal internationale activiteiten van Amsterdamse cultuur sector is dan ook groot. Denk bijvoorbeeld aan internationale relaties met landen als Suriname, Zuid Afrika en Indonesië of aan elektronische muziek als een van de belangrijkste culturele ‘export producten’. Tegelijkertijd wordt er steeds meer ingezet op Europese verbanden.

Echter, de wens voor meer internationale relaties staat ook onder druk door twee grote vraagstukken: 

  1. In hoeverre is het stimuleren van internationale reizen in tijden van klimaatverandering nog geoorloofd, en op welke wijze zou duurzaamheid gestimuleerd kunnen worden? 
  2. Op welke wijze vermijden we de ‘neo-kolonialistische’ valkuil die ontstaat zodra Amsterdamse cultuurmakers met goede financiering een ongelijke samenwerking aangaan met minder goed gefinancierde partijen buiten Europa (en dan met name het zuidelijk halfrond).

We bespreken de contouren van het Amsterdamse Internationale Cultuurbeleid aan de hand van deze en andere thema’s.

Wil je deelnemen? Meld je aan via dit formulier

Zie hier meer informatie over de werkgroep Kunst en Cultuur.