De werkgroep is in december 2011 van start gegaan en komt gemiddeld eens in de zes weken bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten bespreekt de werkgroep actuele onderwerpen en worden hieraan gerelateerde acties in gang gezet. Zo heeft de werkgroep zich intensief bezig gehouden met de kunstenplanadvisering en bezuinigingen op kunst en cultuur. Ook zijn er, in samenwerking met de landelijke kunst- en cultuurwerkgroep, amendementen ingediend aangaande kunst in het landelijke verkiezingsprogramma van GroenLinks.

Daarnaast heeft de werkgroep in samenwerking met de Dienst Onderzoek & Statistiek een brede enquête opgezet onder bijna 700 Amsterdammers, om een beeld te krijgen van de Amsterdamse mening over kunst en cultuur. Dit als input voor het verkiezingsprogramma van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.

De werkgroep neemt initiatief voor bijeenkomsten en discussies, opiniestukken, voorstellen voor de gemeenteraad en kleinschalig onderzoek. Soms schuiven gasten uit het culturele veld aan om met de werkgroep in discussie te treden en soms gaan we zelf op bezoek.

De werkgroep wil bereiken dat GroenLinks zich (meer) profileert als een kunst- en cultuurpartij. We bundelen expertise ten behoeve van invloed, geven (on)gevraagd advies aan raadsleden/bestuur/college en zijn de (opiniërende) culturele voelsprieten van GroenLinks (van sector naar politiek). We richten ons op GroenLinks-leden, GroenLinks-kiezers, functiebekleders, (instellingen in) de culturele sector en publiek (van de culturele sector).

Ons doel is drieledig:

  • Invloed op het politieke proces.
  • Invloed op het verkiezingsprogramma.
  • Profilering; kunst en cultuur moet een meer zichtbare rol spelen.

Het gaat dus om meer visie en zichtbaarheid van kunst en cultuur binnen GroenLinks.

Op de agenda staat:

  • Kunst in het (landelijke en lokale) verkiezingsprogramma.
  • Kunst en duurzaamheid.
  • Een grotere zichtbaarheid van kunst en cultuur in het openbare leven.
  • Kunst- en cultuureducatie.
  • Cultureel ondernemerschap en toekomstbestendigheid.

Voor meer informatie kun je mailen naar: kunstencultuur@groenlinksamsterdam.nl