Op basis van deze kernwaarden heeft GroenLinks een integriteitsbeleid opgesteld. Om met z’n allen scherp te hebben hoe we met elkaar willen omgaan. Om mensen die ergens mee zitten de juiste steun te bieden. En om ervoor te zorgen dat ongewenst gedrag gemeld kan worden en zich niet herhaalt.

GroenLinks Amsterdam vindt het belangrijk dat mensen in de omgang met elkaar tot hun recht kunnen komen. Dat kan alleen als er respect, veiligheid en vertrouwen is. Wij volgen daarbij het integriteitsbeleid van GroenLinks Landelijk. Dit bestaat uit 4 vier onderdelen:

Naast de vertrouwenspersonen die door GroenLinks Landelijk zijn aangesteld en waar ook gebruik van gemaakt kan worden, heeft GroenLinks Amsterdam ook een vertrouwenspersoon speciaal voor de leden van de afdeling Amsterdam:

De vertrouwenspersonen zijn er voor de leden van GroenLinks Amsterdam die geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen en daarover in vertrouwen willen praten. Je kunt dan denken aan discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en/of geweld. Wellicht twijfel je of wat jij hebt meegemaakt iets is voor de vertrouwenspersoon. Ook dan hopen we dat je contact met hen opneemt, zodat jullie het samen kunnen bespreken. Het gesprek is altijd vertrouwelijk, zij praten hier niet met anderen over. In het jaarverslag voor het afdelingsbestuur noemen zij geen namen en ook geen specifieke situaties. Ze beschrijven alleen hoeveel gesprekken ze gevoerd hebben en welke trends ze (eventueel) signaleren.

Allereerst zullen ze zo goed mogelijk luisteren naar jouw verhaal. Wellicht stellen ze daar nog wat vragen over om een helder beeld te krijgen van wat er speelt. Daarna zoeken ze welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te komen. Afhankelijk van de situatie kun je denken aan een informeel gesprek met degene met voor jou ongewenst gedrag, het inschakelen van een mediator, een procedure beginnen, of contact opnemen met een relevante instantie. Zij geven advies, maar of je dit volgt, beslis je natuurlijk zelf.