We zijn hard aan de slag gegaan om de klimaatcrisis aan te pakken. We gaan ervoor zorgen dat we als stad in 2030 55 procent minder CO2 uitstoten. Met schoon vervoer en energie uit zon en wind voor Amsterdamse huishoudens.  In 2030 mogen er alleen nog maar uitstootvrije auto’s de stad in. We heffen zo’n 10.000 parkeerplekken op om ruimte te maken voor voetgangers, fietsen en meer groen. En in de bebouwde kom van Amsterdam wordt 30 kilometer per uur de norm.

Na 2040 wordt geen huis meer verwarmd op aardgas en in 2050 is Amsterdam volledig klimaatneutraal. Dat levert ook nog eens duizenden banen op. En we zorgen dat juist de mensen met een kleine beurs, voordeel hebben van schone energie. We maakten een nieuw kunstenplan, waarbij er meer geld dan ooit naar kunstinstellingen door heel de stad gaat. En we versterken kunst en cultuur in de wijken buiten het oude stadscentrum. We hebben gezorgd voor meer opvang van kwetsbare groepen, zoals dak- en thuislozen en ongedocumenteerden.  We zetten ons in voor krimp van Schiphol. En stellen brievenbusfirma’s aan de kaak. Om overlast te beperken stelden we strengere regels aan het verhuur van huizen via Airbnb.

Amsterdammers worden eerder en vaker betrokken bij beslissingen in de buurt, en we willen het makkelijker maken om een referendum te eisen. Nieuw zijn 33 buurtteams in de hele stad: hier kunnen buurtbewoners terecht voor alle soorten hulpvragen, zoals inkomen, schulden of ziekte, zodat mensen hulp krijgen die ze nodig hebben.

Er zijn een record aantal betaalbare woningen gebouwd. En zijn er voor het eerst in 20 jaar weer sociale huurwoningen bijgekomen in de stad. We voerden een woonplicht in voor nieuwbouw. Huizen zijn om in te wonen, niet om geld aan te verdienen. 
We maakten stappen naar een nieuwe circulaire economie op basis van het donutmodel. En we presenteerden een Visie op de Nacht om het nachtleven in stad te versterken. Er komt een museum over het slavernijverleden. En het stadsbestuur maakte excuses voor de rol van Amsterdam in de handel van tot slaafgemaakten

Een uitgeknipte foto van twee pratende vrijwilligers in een groen jasje op een roze achtergrond

Doe mee met de campagne

Ons werk aan een rechtvaardige en duurzame stad is nog lang niet af. Daarom willen we weer de grootste partij worden van Amsterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De komende tijd gaan we ons campagneteam 2022 bouwen. Samen met jou gaan we voor een knetterende campagne waarin we aan Amsterdammers laten zien in wat voor stad we willen leven met elkaar. Doe je mee? 

We versoepelden de eisen voor mensen in de bijstand. Als er een fout is gemaakt, neemt de gemeente die voor haar rekening en jagen we mensen niet op schulden. We nemen schulden over van jongeren om ze te helpen er weer bovenop te komen. En we investeren in betaalde buurtbanen voor mensen die nu nog als vrijwilliger een sleutelrol spelen in hun wijk. 

Met extra steun voor ZZP’ers, flexwerkers en jongeren proberen we de klappen van de coronacrisis op te vangen. We kozen ervoor om in deze economisch zware tijden juist extra te investeren in de stad. Samen werken we aan sociaal en duurzaam herstel. Ondanks grote tekorten vanuit het kabinet hebben we juist niet bezuinigd op de jeugdzorg. En we strijden voor meer zeggenschap voor mensen die langdurig zorg krijgen. We strijden tegen racisme en discriminatie op straat, op het werk, op het sportveld. 

Er zijn de afgelopen drie jaar duizenden extra bomen geplant, plannen voor twee nieuwe parken gemaakt en is er door heel de stad extra groen op straat toegevoegd. We stelden voor om een Stadspas in te voeren voor alle inwoners, ook mensen zonder papieren, omdat we allemaal Amsterdammers zijn. 

En voor het eerst is er een wethouder Digitale Stad, die er voor zorgt dat we op een eerlijke, toegankelijke en veilige manier omgaan met data van Amsterdammers. En gaan we in Amsterdam Zuidoost aan de slag met Community Wealth Building, voor een sterke, lokaal verankerde economie waar bewoners meer profiteren van het geld dat in onze stad verdiend wordt.

Voorkant van de tussentijdse terugblik

Vastberaden Voorwaarts

In mei 2018 presenteerden we het coalitieakkoord Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Een akkoord vol met ambitieuze groene, linkse en progressieve plannen. In 2020 hebben we een tussentijdse terugblik gepubliceerd, waarin je kunt lezen wat we voor elkaar hebben gekregen op thema's die wij, en jullie, belangrijk vinden.