De werkgroep ondersteunt de raadsleden. Op dit moment worden thema’s als segregatie in het onderwijs, laaggeletterdheid, meertaligheid en passend onderwijs uitvoerig onderzocht en besproken.

De werkgroep onderwijs komt eens in de zeven weken bij elkaar en bespreekt de gemeentelijke vraagstukken voor het onderwijs. We discussiëren, vormen een mening en nemen een standpunt in. Hiervoor onderzoeken we verschillende onderwerpen, al dan niet in kleinere groepjes en doen af en toe een werkbezoek. Meedoen aan de werkgroep betekent het bediscussiëren en inhoudelijk bijdragen aan onderwijsvraagstukken binnen Amsterdam. We verwachten van werkgroepleden dat ze bij de vergaderingen zijn en actief meedenken.

Lijkt dit je wat? Neem contact op via onderwijs@groenlinksamsterdam.nl