We zoeken enthousiaste mensen die verstand hebben van vergroening of dierenwelzijn en die inhoudelijk mee willen werken aan deze thema’s. Denk bijvoorbeeld aan biodiversiteit in de stad, vergroening van de stedelijke omgeving, dierenwelzijn en de transitie naar plantaardige voeding.

De werkgroep draagt inhoudelijk bij aan de vergroening van de stad. De werkgroep kan bijvoorbeeld gevraagd en ongevraagd advies over diverse thema’s geven. Dit advies geven we aan de GroenLinks-fracties in de gemeente en stadsdelen. Daarnaast kan er mee worden geschreven aan initiatiefvoorstellen en blogs. We organiseren ook praktische activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (digitale) excursies voor leden. Binnen de werkgroep is er voldoende ruimte om eigen thema’s en activiteiten voor te dragen. We bepalen gezamenlijk als werkgroep waar onze focus op ligt.

Lijkt het je interessant om hierover mee te denken, nieuwe onderwerpen aan te dragen en activiteiten te organiseren rondom deze thema's? Stuur dan je info en kort je motivatie naar groenendierenwelzijn@groenlinksamsterdam.nl. We horen graag van je!