Werkgroep Vluchtelingen

De werkgroep vluchtelingen bestaat uit betrokken leden met expertise op het gebied van vluchtelingen. Zowel praktisch als beleidsmatig.

De werkgroep houdt zich op dit moment bezig met integratie van statushouders op het terrein van arbeidsmarkt, taalonderwijs, wonen en je thuis voelen. Een ander thema is het versterken van de positie van de vrouwelijke statushouders. De werkgroep wil zoveel mogelijk de bestaande praktijk toetsen aan de uitgangspunten van het beleid: voldoet het beleid en wat merken de gebruikers er zelf van? Hun praktijkverhalen willen we verzamelen om zo input te leveren voor het werk in de gemeenteraad. Naast inhoudelijke discussies brengen we werkbezoeken en willen we een debatavond organiseren. Zo nodig zal samenwerking en afstemming plaatsvinden met landelijke werkgroepen (internationale samenwerking, Europa) en Kamerleden. Voorzitter is Antoinette Tanja. Interesse? Neem contact op via vluchtelingen@groenlinksamsterdam.nl