Werkgroep Democratisering

GroenLinks heeft in Amsterdam de ambitie uitgesproken om de zeggenschap van bewoners over hun directe omgeving en de stad als geheel te vergroten. In dat kader onderzoekt de werkgroep democratisering hoe de participatieve en representatieve democratie in Amsterdam kan worden vernieuwd, versterkt en uitgebreid. Onderwerpen gaan van buurtinitiatieven en participatietrajecten rondom herinrichtingen tot aan transparantie van bestuur en het betrekken van bewoners bij stedelijke beleidsvorming.

Voor dit jaar ligt de focus van de werkgroep op:

·       Ondersteuning van gemeenteraadsfractie en stadsdeelcommissies op het gebied van participatie en democratisering.

·       Vanuit Groenlinks de discussie volgen en contact onderhouden met betrokken partijen in Amsterdam over de democratisering agenda van Wethouder Rutger Groot Wassink.

·       Organisatie van een politiek café met als doel te onderzoeken hoe een radicaal democratisch Amsterdam eruit ziet, aan de hand van een inspirerende casus.

Als je interesse hebt om eens mee te discussiëren, mee te helpen of een goed idee hebt, neem dan contact op via democratisering@groenlinksamsterdam.nl.