Op deze pagina vind je alle informatie over hoe het conceptverkiezingsprogramma is geschreven en hoe je amendementen kan indienen. 

DE AMENDEMENTENPROCEDURE

De leden kunnen nog aanpassingen voorstellen op het concept verkiezingsprogramma. Heb je een idee dat nog ontbreekt of wil je een voorstel aanpassen? Leden kunnen amendementen indienen tot en met 12 oktober via amendementen2022@groenlinksamsterdam.nl

De programmapunten bij elk hoofdstuk kunnen geamendeerd worden. De inleiding aan het begin en de introducties per hoofdstuk niet. Voor het indienen van een amendement zijn minstens vijf leden nodig die het amendement steunen. Gebruik voor de amendementen dit format.

De programmacommissie voorziet alle amendementen van een pre-advies. We organiseren maandag 18 oktober een bundelingsdag om indieners te laten overleggen met het bestuur en de programmacommissie. Alle indieners krijgen een persoonlijk bericht.

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 13 november. Meer informatie over de locatie van de ALV volgt binnenkort. Tijdens de ALV zal gestemd worden over de amendementen en zal het (geamendeerde) verkiezingsprogramma definitief worden vastgesteld.

VERANTWOORDING VAN DE PROGRAMMACOMMISSIE

Het conceptverkiezingsprogramma is opgesteld door de programmacommissie, bestaande uit: Amir Nazar, Femke Roosma, Jasper Blom, Kauthar Bouchallikht, Maaike Stevens-Leusink, Margreet de Boer (voorzitter), Rebecca Luyf, Rens van Tilburg, Ruben Keijser en Tofik Dibi.