Werkgroepen GroenLinks Amsterdam

GroenLinks vindt werkgroepen belangrijk, omdat ze een plek bieden aan GroenLinks-ers om op inhoudelijk gebied bij te dragen aan waar GroenLinks voor staat. Het geeft geïnteresseerden een mogelijkheid om via de werkgroepen andere GroenLinks-ers te ontmoeten. Daarnaast zijn werkgroepen een manier om de kennis en ervaring in te zetten voor de gemeenteraadsleden en stadsdeelcommissies. Op dit moment heeft GroenLinks Amsterdam tien werkgroepen. De werkgroepen richten zich op verschillende thema’s, variëren in grootte, organisatie en soorten activiteiten. Voor de meeste werkgroepen geldt dat zij actief contact hebben met het gemeenteraadslid dat het desbetreffende onderwerp in zijn of haar portefeuille heeft. De werkgroepen vervullen over het algemeen (een combinatie van) een ondersteunende/agendavolgende rol richting de raadsfractie en daarnaast een meer zelfstandige agenda stellende rol.

Werkgroep Onderwijs

De werkgroep Onderwijs bestaat uit een groep professionals en betrokkenen bij het thema. De werkgroep is heel actief en organiseert allerlei bijeenkomsten en activiteiten. De werkgroep ondersteunt de portefeuillehouders binnen de GroenLinksfractie en ontwikkelen een eigen visie waar over wordt gediscussieerd. In het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan het verkiezingsprogramma en aan de campagne en voor de komende periode worden plannen gemaakt om met nieuwe raadsleden te focussen op een aantal thema’s.

Wat doe je als Voorzitter?

 • Samen met de werkgroep stimuleer je inhoudelijke discussie over het onderwijs in de stad.
 • In samenspraak met het fractiebureau blijf je op de hoogte van de agendering van kwesties in commissies en Raad die direct of indirect raken aan duurzaamheid in de stad.
 • Je blijft op de hoogte van de wensen van het betrokken raadslid, onderhoudt het contact en organiseert in overleg gezamenlijke afspraken met de werkgroep.
 • Je hebt overzicht van wie er bij de werkgroep aangesloten is, en welke activiteiten er binnen de werkgroep opgepakt worden.
 • Je bent het aanspreekpunt werkgroepleden over de organisatie van de werkgroep.
 • Je bent aanspreekpunt voor nieuwe geïnteresseerden.
 • Je organiseert periodiek een bijeenkomst voor alle leden van de werkgroep.
 • Je onderhoudt goed contact met de coördinator Werkgroepen en komt eens in de zoveel tijd samen met deze coördinator en voorzitters van de andere werkgroepen binnen GroenLinks Amsterdam om uit te wisselen en af te stemmen.
 • Je kunt ervoor kiezen om zelf ook inhoudelijk bij te dragen maar dat is niet strikt noodzakelijk.

Wat vragen wij?

 • Je bent 8-12 uur per maand beschikbaar
 • Een organisatietalent met een flexibele en positieve instelling
 • Affiniteit met het gedachtegoed van GroenLinks.
 • Je vindt het leuk om mensen te verbinden en nieuwe mensen te verwelkomen in de werkgroep
 • Je hebt affiniteit met onderwijs.

Wat bieden wij?

 • Een inspirerende vrijwilligersfunctie die bijdraagt aan de betrokkenheid van leden bij de partij als ook aan de kennis van het onderwerp binnen de partij (leden en raadsfractie)
 • Ondersteuning vanuit de coördinator Werkgroepen, het bestuurslid Inhoudelijke Discussie en het hoofd fractiebureau

 

Heb je vragen of heb je interesse in deze functie, mail dan naar bram@groenlinksamsterdam.nl