Samenstelling en profiel leden kandidatencommissie

Bij de samenstelling van de commissie wordt gestreefd naar diversiteit, in ieder geval voor wat betreft sekse, leeftijd en etnische/culturele achtergrond.

Als lid van de kandidatencommissie beschik je in ieder geval over de volgende kennis en ervaring:

  • Ervaring binnen de Federatie Amsterdam; kennis van het werk van het federatiebestuur 
  • Ervaring m.b.t. het voeren van selectiegesprekken
  • Ervaring binnen een kandidatencommissie in GroenLinks; en daarmee ervaring met het werken met het integriteitsprotocol van GroenLinks
  • Kennis met betrekking tot mechanismen van insluiting en uitsluiting; en deze kennis kunnen toepassen

Als lid van de kandidatencommissie wordt je gevraagd om bij de selectie van kandidaten zowel te letten op motivatie en geschiktheid voor de specifieke taken, als op de motivatie en geschiktheid voor het bestuurslidmaatschap in het algemeen, en flexibiliteit om (ook) andere taken op zich te nemen. 

Werkwijze van de kandidatencommissie

De kandidatencommissie is permanent in functie; op het moment dat het bestuur aangeeft dat er een vacature is voor een of meer bestuursfuncties binnen de Federatie GroenLinks Amsterdam wordt de commissie actief.

  • De commissie ontvangt de sollicitaties;
  • De commissie beoordeelt de kandidaten op integriteit en op geschiktheid voor de functie, conform de functiebeschrijving en de richtlijnen en regelementen van GroenLinks (en GroenLinks Amsterdam).
  • Indien er meerdere geschikte kandidaten zijn, bereid de kandidatencommissie en meervoudige voordracht voor.
  • De voorzitter van de kandidatencommissie rapporteert periodiek aan de voorzitter van het federatiebestuur over het verloop van het proces.
  • De kandidatencommissie zend uiterlijk drie weken voor de ALV waarop de bestuursleden worden gekozen een (meervoudige) voordracht, inclusief adviezen aangaande de voorgedragen kandidaten en een schriftelijke verantwoording aan het federatiebestuur.
  • De kandidatencommissie legt op de ALV een korte mondelinge verantwoording af over het selectieproces.

Lijkt het je leuk om lid te worden van de kandidatencommissie voor het federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam? Stuur dan voor 16 juni een mail naar bestuur@groenlinksamsterdam.nl.  Op de ALV van 12 juli wordt je dan voorgedragen als lid van de kandidatencommissie.