Als lid van het bestuur van GroenLinks Amsterdam zet je je in voor onze leden. Leden die graag discussiëren over politieke onderwerpen, en het leuk vinden mede-GroenLinksers te ontmoeten. Leden die zich het vuur uit de sloffen lopen bij onze campagnes. Leden die in werkgroepen ideeën en expertise inbrengen waar onze politici veel aan hebben. Een deel van de leden is politiek actief als raadslid of als lid van een stadsdeelcommissie, of bekleedt een bestuurlijke functie als wethouder of dagelijks bestuurder. Politiek timmert GroenLinks Amsterdam behoorlijk aan de weg. We zijn in onze stad de tweede partij met 8 zetels in de gemeenteraad en in enkele stadsdelen zijn we de grootste partij. Met de volksvertegenwoordigers en bestuurders kunnen we veel betekenen voor de stad en haar inwoners.

ROL BESTUURSLID POLITIEK PERSONEELSBELEID IN HET FEDERATIEBESTUUR

Als bestuurslid ben je eindverantwoordelijk voor het functioneringsbeleid ten aanzien van gemeenteraadsfractie, wethouders en dagelijks bestuurders. Je coördineert de functioneringscommissie die gesprekken voert met raadsleden en wethouders en rapporteert over de voortgang aan de algemene ledenvergadering (ALV). Je houdt een vinger aan de pols van hun professionele ontwikkeling en gaat in gesprek wanneer het functioneren beter kan. Ook ondersteun je waar nodig afdelingen in de stadsdelen met het organiseren van het functioneren van onze leden in de stadsdeelcommissies. Je maakt deel uit van het federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam. Dit bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, die inhoudelijke activiteiten organiseren, campagnes coördineren, zich inspannen voor een diverse en inclusieve afdeling en trainingen organiseren. Daarnaast zorgt het bestuur ervoor dat het politieke werk gedaan kan worden. Door potentiële politici te scouten, door de kandidaatstelling te organiseren, door te zorgen dat er een goed verkiezingsprogramma komt voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. En door met onze politici in gesprek te blijven over standpunten en hen te begeleiden bij hun functioneren en ontwikkeling. Het federatiebestuur GroenLinks Amsterdam bestaat momenteel uit acht personen, waaronder een voorzittersduo, een secretaris en een penningmeester.

WAT BIEDEN WIJ?

Er is ruimte voor ontwikkeling en je kunt deelnemen aan trainingen van het Landelijk Bureau. Bovendien ben je als bestuurslid politiek personeelsbeleid lid van een levendig bestuur, dat uit deels nieuwe en deels ervaren bestuursleden bestaat. De leden van het bestuur dragen ieder verantwoordelijkheid voor een eigen aandachtsgebied. We zijn tegelijk ook een team waarin ideeën ingebracht en gehoord worden, en waar we met elkaar meedenken.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

  • Opstellen en monitoren functioneringsbeleid ten aanzien van gemeenteraadsfractie en wethouders 
  • Zorgen voor aanstelling en aansturing van functioneringscommissie
  • Voeren van functioneringsgesprekken, samen met de functioneringscommissie, met de gemeenteraadsfractie en wethouders 
  • Geregeld bijwonen van fractievergaderingen, wethoudersoverleggen en vergaderingen van stadsdeelcommissies
  • In samenwerking met de fractievoorzitter en voorzitter profielen opstellen van toekomstige fractieleden/fractievoorzitter en wethouders

DIT NEEM JE MEE

  • Ervaring met opzetten van en uitvoeren van functioneringsbeleid
  • Gevoel voor politieke en interpersoonlijke verhoudingen
  • Oog voor persoonlijke ontwikkeling 

Ben je geïnteresseerd in een van de bestuursfuncties? We zien je reactie graag tegemoet! Mail je motivatie (max 1 A4) + CV naar kaciebestuur@groenlinksamsterdam.nl.

DIVERSITEIT

We willen als GroenLinks een diverse en inclusieve partij zijn. Die diversiteit willen we ook terugzien in het federatiebestuur. De kandidatencommissie let daarom op diversiteit op alle terreinen. Bijvoorbeeld afkomst, leeftijd, gender en opleiding.

KANDIDATENCOMMISSIE

De kandidatencommissie bestaat uit Amsterdamse leden en wordt voorgezeten door Lieke Thesingh.