Als secretaris ben je de spil op het gebied van planning en organisatie binnen het bestuur. Ledengegevens zijn bij jou in veilige handen en je kent de kleine lettertjes van de statuten en reglementen. Je organiseert ledenvergaderingen die technisch op orde zijn, en waar tegelijkertijd ruimte is voor gezelligheid, inspiratie en een warm welkom voor (nieuwe) leden en geïnteresseerden. Je stemt alle communicatie naar leden af met de office manager en communicatieadviseur van het bureau

 

De komende 2 jaren zijn er twee cruciale verkiezingen voor GroenLinks; maart 2021 de landelijke verkiezingen en mei 2022 gemeenteraadsverkiezingen. Jij speelt een cruciale rol in het voorbereiden van de vereniging voor deze verkiezingen. Lees hier meer over het federatiebestuur en welke interessante vacatures we nog meer hebben.

 

Taken en verantwoordelijkheden Secretaris:

● Maken agenda’s en verslagen bestuursvergaderingen

● Bijhouden archief federatie

● Organiseren algemene ledenvergaderingen 2 – 3 maal per jaar

● Privacy-beleid en beheer CRM

● Correspondentie met leden bijhouden en afhandelen c.q. doorverwijzen

● Contactpersoon office-manager

● Bijhouden agenda

● Lid Stichtingsbestuur

● Algemeen contactpersoon GL-intern (Landelijk, Provincie)

 

Diversiteit

We willen als GroenLinks een diverse en inclusieve partij zijn. Die diversiteit willen we ook terugzien in het federatiebestuur. De kandidatencommissie heeft daarom de opdracht meegekregen om bij de voordracht voor nieuwe bestuursleden te letten op diversiteit op alle terreinen, waaronder afkomst, leeftijd, gender, kennis en ervaring.

 

Tijdspad en proces

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar de kandidatencommissie via kaciebestuur@groenlinksamsterdam.nl

  • 11 juni openstelling vacature
  • 5 juli uiterlijke reactietermijn
  • juli en augustus gesprekken met kandidaten
  • begin september voordracht kandidaten
  • benoeming bestuursleden op ALV 1 oktober

 

Kandidaten wordt gevraagd bij sollicitatie hun vakantieperiode door te geven, zodat daar bij het plannen van de gesprekken al rekening mee gehouden kan worden. De gesprekken kunnen indien gewenst digitaal worden gevoerd.

Voor meer informatie over één van de vacatures kun je contact opnemen met Maarten Prot via secretaris@groenlinksamsterdam.nl