Amsterdam is voor mij een gezonde en groene stad. Een ontspannen stad, waar altijd wat te doen en te zien is. Een vrije stad, waar je jezelf kunt zijn of waar je je kunt ontwikkelen tot wie je wil zijn. En een diverse stad waar verschillende mensen door elkaar, en vlakbij elkaar, wonen, werken, leren en spelen. Die duurzame stad, dat Amsterdam, daar werk ik graag aan.

Ik ben geboren Amsterdammer: eerst randje Jordaan, later opgroeiend in prachtig groen Noord. Nu woon ik met mijn gezin in de roerige Nieuwmarktbuurt. In zekere zin ben ik ook geboren GroenLinkser: afkomstig uit een links politiek nest, actief in de jongeren- en anti-racisme beweging en lid van GroenLinks zo ongeveer sinds de oprichting.

Als deelraadslid, fractievoorzitter en politiek assistent in Centrum kende ik het Amsterdamse politieke en bestuurlijke bedrijf goed. En nu als gemeenteraadslid heb ik dat goed kunnen gebruiken: ik snap het krachtenveld op de Stopera, heb het netwerk in de stad en de politieke behendigheid om ondanks de oppositierol maximale resultaten voor GroenLinks en Amsterdam te behalen. Een voorbeeld is het vernieuwde autoluwe Muntplein. Door met goede argumenten voorop te lopen, kun je het discours kantelen en het initiatief naar je toe trekken.

En we kunnen nog veel meer bereiken: fundamenten zijn de afgelopen periode (en worden nog elke dag) gelegd door al die bestuurders en raads- en bestuurscommissieleden van GroenLinks in de hele stad. Op die fundamenten bouwen we. Voor een groen en eerlijk Amsterdam.

De volledige portefeuilleverdeling van de fractie vind je hier

  • Openbare orde en veiligheid
  • Balans in de stad
  • Verkeer en vervoer
  • Luchtkwaliteit
  • Openbare ruimte (niet-groen)
  • Financien (2e woordvoerder)
  • Ruimtelijke ordening (3e woordvoerder)
Zeeger-vierkant.jpg