Femke Roosma (Fractievoorzitter)

- Financiën | Beleidsmedewerker: Marijn van der List

 

Overige fractieleden (op alfabetische volgorde):

Simion Blom

- Diversiteit en antidiscriminatiebeleid (minus LHBTQI+) | Beleidsmedewerker: Arum Guadeloupe
- Basisonderwijs | Beleidsmedewerker: Arum Guadeloupe
- Voorschool, kinderopvang en naschoolse voorzieningen | Beleidsmedewerker: Arum Guadeloupe
- Masterplan Zuidoost | Beleidsmedewerker: Arum Guadeloupe
- Community Wealth Building | Beleidsmedewerker: Arum Guadeloupe

Persvoorlichter: Lonneke van Genugten 

 

Zeeger Ernsting (Vice-fractievoorzitter)

- Openbare orde en veiligheid | Beleidsmedewerker: Mahaar Fattal
- Balans in de stad 
- Verkeer en vervoer (1e woordvoerder)
- Luchtkwaliteit 
- Openbare ruimte (niet-groen) 
- Ruimtelijke ordening (3e woordvoerder) | Beleidsmedewerker: Mahaar Fattal

Persvoorlichter: Lonneke van Genugten

 

Tirza de Fockert

- Voortgezet onderwijs | Beleidsmedewerker: Arum Guadeloupe
- Volwasseneneducatie, laaggeletterdheid en inburgering | Beleidsmedewerker: Arum Guadeloupe
- LHBTQI+ | Beleidsmedewerker: Arum Guadeloupe
- Vluchtelingen (statushouders en ongedocumenteerden) | Beleidsmedewerker: Arum Guadeloupe
- Ruimtelijke ordening (2e woordvoerder)  | Beleidsmedewerker: Mahaar Fattal
- Algemene zaken (J
uridische zaken en communicatie, preventie jeugdcriminaliteit)
- Fearless Cities

Persvoorlichter: Lonneke van Genugten

Jasper Groen

- Duurzaamheid (energietransitie & aardgas)
- Water (incl. damherten) 
- Zeehaven

Persvoorlichter: Lonneke van Genugten

 

Lene Grooten (lid fractiebestuur)

- Democratisering in de zorg (cliëntondersteuning) | Beleidsmedewerker: Marijn van der List
- Jeugdzorg | Beleidsmedewerker: Marijn van der List
- Democratisering (incl. bestuurlijk stelsel) | Beleidsmedewerker: Marijn van der List
- Personeel en organisatie

Persvoorlichter: Lonneke van Genugten 

 

Elisabeth IJmker

- Werk en inkomen  | Beleidsmedewerker: Arum Guadeloupe
- Coördinatie bedrijfsvoering en inkoop
- Dienstverlening
- Digitale stad, ICT | Beleidsmedewerker: Nick van Bree
- Verkeer en Vervoer (2e woordvoerder)

Persvoorlichter: Lonneke van Genugten

 

Marijn van der List (Fractievertegenwoordiger)

- Armoedebeleid & schuldhulpverlening | Beleidsmedewerker: Arum Guadeloupe
- Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
- Sport en recreatie | Beleidsmedewerker: Nick van Bree

Persvoorlichter: Lonneke van Genugten

Imane Nadif (Fractiesecretaris)

- Duurzaamheid (circulair & afval) | Beleidsmedewerker: Nick van Bree
- Economische zaken | Beleidsmedewerker: Nick van Bree
- Deelnemingen | Beleidsmedewerker: Nick van Bree
- Luchthaven | Beleidsmedewerker: Nick van Bree
- Kunst & cultuur, lokale media en monumenten |  Beleidsmedewerker: Nick van Bree
- Gemeentelijk vastgoed | Beleidsmedewerker: Nick van Bree

Persvoorlichter:  Nick van Bree

Jenneke van Pijpen

- Zorg en Welzijn (WMO, publieke gezondheid, toegankelijkheid, welzijn, basisvoorzieningen) | Beleidsmedewerker: Marijn van der List
- Ouderen | Beleidsmedewerker: Marijn van der List
- Voedsel | Beleidsmedewerker: Mahaar Fattal
- Reiniging | Beleidsmedewerker: Mahaar Fattal
- Dierenwelzijn | Beleidsmedewerker: Mahaar Fattal
- Openbare ruimte en groen (2e woordvoerder) | Beleidsmedewerker: Mahaar Fattal
- Beroepsonderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

Persvoorlichter: Lonneke van Genugten

Nienke van Renssen

- Wonen en bouwen | Beleidsmedewerker: Nick van Bree
- Wijkaanpak | Beleidsmedewerker: Nick van Bree
- Ruimtelijke ordening (1e woordvoerder) | Beleidsmedewerker: Mahaar Fattal
- Grondzaken | Beleidsmedewerker: Mahaar Fattal
- Zuidas en Marineterrein | Beleidsmedewerker: Mahaar Fattal
- Openbare ruimte en groen (1e woordvoerder) | Beleidsmedewerker: Mahaar Fattal

Persvoorlichter: Nick van Bree