Dorrit de Jong

- Wonen en Bouwen | Beleidsmedewerker: Nick van Bree
- Wijkaanpak | Beleidsmedewerker: Marijn van der List
- Maatschappelijke opvang en beschermd wonen | Beleidsmedewerker: Marijn van der List
- Beroepsonderwijs en aansluiting arbeidsmarkt | Beleidsmedewerker: Marijn van der List
- Sport & recreatie | Beleidsmedewerker: Nick van Bree

Persvoorlichter: Nick van Bree

Femke Roosma (Fractievoorzitter)

- Openbare orde en veiligheid | Beleidsmedewerker: Marijn van der List
- Vluchtelingen (ongedocumenteerden) | Beleidsmedewerker: Marijn van der List
- Algemene zaken | Beleidsmedewerker: Marijn van der List
- Werk, inkomen en participatie | Beleidsmedewerker: Marijn van der List
- Fearless Cities | Beleidsmedewerker: Marijn van der List

Persvoorlichter: Lonneke van Genugten

Imane Nadif

- Duurzaamheid (circulair & afval) | 
- Economische zaken | 
- Deelnemingen | 
- Luchthaven |
- Kunst & cultuur, lokale media en monumenten | Beleidsmedewerker:
- Gemeentelijk vastgoed | Beleidsmedewerker: 

Persvoorlichter: 

Jasper Groen

- Financiën | Beleidsmedewerker: Nick van Bree
- Duurzaamheid (energietransitie & aardgas) | Beleidsmedewerker: Nick van Bree
- Water (incl. damherten) | Beleidsmedewerker: Nick van Bree
- Zeehaven | Beleidsmedewerker: Nick van Bree
- Ruimtelijke ordening (2e woordvoerder) | Beleidsmedewerker: Nick van Bree

Persvoorlichter: Lonneke van Genugten

Jenneke van Pijpen

- Zorg en Welzijn (WMO, publieke gezondheid, toegankelijkheid, welzijn, basisvoorzieningen) | Beleidsmedewerker: Marijn van der List
- Ouderen | Beleidsmedewerker: Marijn van der List
- Voedsel | 
- Reiniging | - - Openbare ruimte en groen (2e woordvoerder) | Beleidsmedewerker: Nick van Bree

Persvoorlichter: 

Lene Grooten

- Democratisering in de zorg (cliëntondersteuning) | Beleidsmedewerker: Marijn van der List
- Buurtteams | Beleidsmedewerker: Marijn van der List
- Jeugdzorg | Beleidsmedewerker: Marijn van der List
- Democratisering (incl. bestuurlijk stelsel) | Beleidsmedewerker: Marijn van der List
- Dienstverlening
- Coördinatie bedrijfsvoering en inkoop
- Personeel en organisatie

Persvoorlichter: Lonneke van Genugten 

Nienke van Renssen

- Bouwen | Beleidsmedewerker: Nick van Bree
- Ruimtelijke ordening | Beleidsmedewerker: Nick van Bree
- Grondzaken | Beleidsmedewerker: Nick van Bree
- Zuidas en Marineterrein | Beleidsmedewerker: Nick van Bree
- Openbare ruimte en groen (1e woordvoerder) | Beleidsmedewerker: Nick van Bree

Persvoorlichter: Nick van Bree

Simion Blom

- Diversiteit en antidiscriminatiebeleid (minus LHBTQI+) | 
- Basisonderwijs |
- Voorschool, kinderopvang en naschoolse voorzieningen |
- Digitale stad, ICT | Beleidsmedewerker: Nick van Bree

Persvoorlichter: Lonneke van Genugten 

Tirza de Fockert

- Voortgezet onderwijs | Beleidsmedewerker: Arum Guadeloupe
- Volwasseneneducatie, laaggeletterdheid en inburgering | Beleidsmedewerker: Arum Guadeloupe
- LHBTQI+ | Beleidsmedewerker: Arum Guadeloupe
- Armoedebeleid & schuldhulpverlening | Beleidsmedewerker: Arum Guadeloupe
- Vluchtelingen (statushouders) | Beleidsmedewerker: Arum Guadeloupe

Persvoorlichter: Lonneke van Genugten

Zeeger Ernsting

- Openbare orde en veiligheid | Beleidsmedewerker: Marijn van der List
- Balans in de stad | Beleidsmedewerker: Nick van Bree
- Verkeer en vervoer | Beleidsmedewerker: Nick van Bree
- Luchtkwaliteit | Beleidsmedewerker: Nick van Bree
- Openbare ruimte (niet-groen) | Beleidsmedewerker: Nick van Bree
- Financiën (2e woordvoerder) | Beleidsmedewerker: Nick van Bree
- Ruimtelijke ordening (3 e woordvoerder) | Beleidsmedewerker: Nick van Bree

Persvoorlichter: Lonneke van Genugten