Rutger Groot Wassink

 • Fractievoorzitter

Imane Nadif

 • Duurzaamheid
 • Gemeentelijk Vastgoed
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Personeel en Organisatie
 • Schiphol, Water, Haven
 • Economische Zaken
 • Inkoop
 • Digitale stad

Zeeger Ernsting

 • Financiën
 • Grondzaken
 • Ruimtelijke Ordening
 • Deelnemingen
 • Verkeer en Vervoer
 • Luchtkwaliteit

Yasmine Bentoumya

 • Werk en Inkomen
 • Balans in de stad
 • Diversiteit en antidiscriminatiebeleid
 • Masterplannen
 • MBO, beroepsonderwijs en toeleiding arbeidsmarkt

Kris van der Veen

 • Huisvesting kwetsbare groepen
 • Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
 • Jeugdzorg
 • Kunst en cultuur, lokale media en monumenten
 • Vluchtelingen (statushouders en ongedocumenteerden)

Nienke van Renssen

 • Wonen en bouwen
 • Openbare Ruimte
 • Zuidas en Marineterrein

Jenneke van Pijpen

 • Zorg en Welzijn (Wmo, publieke gezondheid, toegankelijkheid, welzijn, basisvoorzieningen)
 • Ouderen
 • Groen
 • Reiniging
 • Voedsel
 • Dierenwelzijn

Milka Yemane

 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Voorschool, kinderopvang en naschoolse voorzieningen
 • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Volwasseneneducatie, laaggeletterdheid en inburgering
 • Democratisering en bestuurlijk stelsel

Elisabeth IJmker (Fractievertegenwoordiger)

 • Verkeer en vervoer 
 • Luchtkwaliteit 
 • Economische zaken
 • Coördinatie bedrijfsvoering en inkoop
 • Digitale stad, ICT

Het fractiebureau biedt ondersteuning aan de fractie en is te bereiken op het algemene e-mailadres: groenlinks@amsterdam.nl