Zeeger Ernsting

 • Fractievoorzitter
 • Financiën
 • Lokale media
 • Deelnemingen algemeen, Lucht- en Zeehaven (exclusief duurzaamheidsaspecten)
 • Ruimtelijke ordening (co-woordvoerder)
 • Grondzaken en ontwikkeling (co-woordvoerder)
 • Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit (co-woordvoerder)

Zeeger is bereikbaar via z.ernsting@raad.amsterdam.nl

Imane Nadif

 • Vicefractievoorzitter
 • Duurzaamheid (Klimaat, Energietransitie, Isolatieoffensief)
 • Circulaire Economie
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Jongerenwerk
 • Deelnemingen, Lucht- en Zeehaven (duurzaamheidsaspecten)
 • Masterplan Zuidoost 

Imane is bereikbaar via i.nadif@raad.amsterdam.nl

Yasmine Bentoumya

 • Fractiesecretaris
 • Werk en inkomen
 • MBO, beroepsonderwijs en toeleiding arbeidsmarkt
 • Balans in de stad
 • Diversiteit en antidiscriminatie
 • Masterplannen algemeen
 • Masterplan Nieuw-West
 • Aanpak Binnenstad 

Yasmine is bereikbaar via y.bentoumya@raad.amsterdam.nl

Kris van der Veen

 • Jeugdzorg
 • Kunst en Cultuur
 • Evenementen
 • Huisvesting kwetsbare groepen
 • Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen
 • Vluchtelingen (Statushouders en Ongedocumenteerden)

Kris is bereikbaar via k.van.der.veen@raad.amsterdam.nl

Nienke van Renssen

 • Volkshuisvesting
 • Woningbouw
 • Openbare ruimte en Groen (co-woordvoerder)
 • Ruimtelijke ordening (co-woordvoerder)
 • Grondzaken en ontwikkeling (co-woordvoerder)
 • Monumenten en erfgoed
 • Voedsel
 • Dierenwelzijn
 • Aanpak Noord

Nienke is bereikbaar via n.van.renssen@raad.amsterdam.nl

Jenneke van Pijpen

 • Zorg en Maatschappelijke ontwikkeling
 • Publieke gezondheid en preventie
 • Ouderen
 • Openbare ruimte en groen (co-woordvoerder)
 • Personeel en Organisatie
 • Afval en Reiniging

Jenneke is bereikbaar via j.van.pijpen@raad.amsterdam.nl

Milka Yemane

 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Voorschool, kinderopvang en naschoolse voorzieningen
 • Basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Volwasseneneducatie, laaggeletterdheid en inburgering
 • Democratisering en Bestuurlijk stelsel
 • Sport en recreatie

Milka is bereikbaar via m.yemane@raad.amsterdam.nl

 

Elisabeth IJmker

 • Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit (co-woordvoerder)
 • Economische zaken
 • Bedrijfsvoering en Inkoop
 • Digitale stad en ICT
 • Water
 • Dienstverlening
 • Gemeentelijk vastgoed

Elisabeth is bereikbaar via elisabeth.ijmker@raad.amsterdam.nl

Overig

Het fractiebureau biedt ondersteuning aan de fractie en is te bereiken op het algemene e-mailadres: groenlinks@amsterdam.nl.

Journalisten kunnen contact opnemen met de persvoorlichter van GroenLinks Amsterdam, meer informatie is te vinden op de pagina met persinformatie.