Pieta voelt zich als enthousiast GroenLinkslid verbonden met de
links-progressieve beweging en met Amsterdam. Als organiser voor
Amsterdam-Zuid tijdens de Tweede Kamerverkiezing van 2023 heeft zij haar
eerste stappen binnen GroenLinks gezet, en in de aankomende twee jaar
zal zij dit werk voortzetten als bestuurslid Ledenbinding en
Bewegingsopbouw. In het dagelijks leven werkt zij voor de Rijksoverheid
als Chinaspecialist.

Pieta kijkt er naar uit met alle leden van GroenLinks Amsterdam te
bouwen aan een bruisende vereniging. Spreek haar vooral aan als je een
goed idee hebt of als je wil helpen!