Twee jaar geleden maakte ik voor het eerst kennis met GroenLinks Amsterdam. Tijdens een nieuwe ledenavond werd een presentatie gegeven over de achtergrond en het gedachtegoed van GroenLinks. Na deze presentatie volgende een vraag en antwoord-sessie over het verkiezingsprogramma van GroenLinks Noord-Holland. En weer herkende ik mezelf in een GroenLinks verkiezingsprogramma, dit gebeurde al in 2012 en daarna in 2017 nog een keer maar nu eindelijk als actief lid.

Van huis uit heb ik meegekregen dat als je lid bent van een vereniging, je ook mee moet doen. ‘Zonder vrijwilligers geen vereniging,’ vanuit deze gedachte wil ik me graag inzetten voor GroenLinks Amsterdam. Behalve mezelf inzetten voor onze vrijwilligers die actief zijn, of gaan worden, ga ik ook een visie voor de federatie en afdelingen ontwikkelen. Deze toekomstvisie gaan we samen schrijven. Ik ben er klaar voor om met nog meer Amsterdamse GroenLinksers samen te werken en kijk uit naar de toekomst.

Portretfoto van Jerry Jansma