Toen ik in 2018 afscheid nam van het stadsdeel, wilde ik geen publieke functies meer vervullen, maar wel desgewenst nog iets voor onze partij betekenen. Laat dat nou precies kunnen met de portefeuille Politiek Personeelsbeleid. Immers: raadsleden en wethouders, DB’ers en commissieleden zijn niet in dienst van de partij, maar werken voor het publiek belang, en worden betaald door de overheid. De overheid biedt echter geen voortgangsgesprekken, geen luisterend oor bij moeilijke situaties. En nog belangrijker: niet de overheid, maar de partijen, dragen deze functionarissen voor. Daarom willen wij ze ook goed behandelen.

Portretfoto van Jeanine van Pinxteren