Als secretaris hoop ik een goed aanspreekpunt te zijn voor het federatiebestuur en de leden van GroenLinks Amsterdam. Ik krijg er energie van wanneer ik de juiste voorwaarden kan scheppen voor een goed functionerend bestuur. Op deze manier hoop ik dan ook mijn steentje bij te dragen aan een sociale en duurzame samenleving. Beroepsmatig voer ik gelijksoortig werk uit. Ik ben werkzaam als secretaris en medewerker bestuursadvisering bij de Rijksoverheid. Met veel motivatie en energie zet ik dit werk graag voort voor het federatiebestuur!